Aktualności

Mała elektrownia na urzędzie

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Na jednym z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została uruchomiona mała elektrownia, złożona z paneli fotowoltaicznych. Uroczystość, połączona z odsłonięciem rzeźby XVII-wiecznego gdańskiego kupca i społecznika Zachariasza Zappio, odbyła się 8 lutego 2013 r. przy ulicy Augustyńskiego 2.

Na dachu urzędu zainstalowano 169 modułów fotowoltaicznych w systemie on grid, co oznacza, że energia nie jest magazynowana; pozwala to na obniżenie ogólnych kosztów. Instalacja czerpie energię słoneczną i zamienia ją na prąd, który jest oddawany do sieci energetycznej. Poszczególne moduły zamocowane są do specjalnej konstrukcji aluminiowej na trzech różnych połaciach dachu. Praca systemu jest monitorowana poprzez urządzenie SMA Sunny WebBox i wpięta do sieci internetowej UMWP.

W holu urzędu prezentowana jest wizualizacja elektrowni. Na monitorze komputerowym wyświetlane są aktualne parametry pracy elektrowni, w tym dziennej produkcji energii oraz ilości energii wyprodukowanej od początku działania systemu. Elektrownia w słoneczne dni powinna zaspokoić wszystkie potrzeby energetyczne budynku, w weekendy zaś  nawet znacznie te potrzeby przewyższy. Nadwyżki weekendowe mogą być wykorzystane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (po zainstalowaniu odpowiednich zasobników) lub sprzedawane zakładowi energetycznemu (po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii).
 
Projekt o wartości ponad 940,5 tys. zł został sfinansowany ze środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Podczas uroczystości została także odsłonięta, ustawiona na stałe w holu głównym budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego, rzeźba przedstawiająca Zachariasza Zappio, wykonana z brązu koloidalnego. Dzieło jest pracą dyplomową Tomasza Walocha, który pracował pod okiem Stanisława Gierady, autora m.in. pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.

Zachariasz Zappio żył w XVII w. Nie wiadomo dokładnie, kiedy się urodził ani z jakiego rodu pochodził. Przybył do Gdańska wraz z żoną Katarzyną przed 25 lutego 1644 r., już jako majętny kupiec handlujący żelazem. Zmarł, przeżywszy ok. 60 lat, 1 lipca 1680 r. Został pochowany w kościele św. Jana.Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku

Za życia Zachariasz Zappio rozdzielał rocznie 300 zapomóg dla najbiedniejszych. Wspierał również wdowy i studentów. Zachariasz ponad 70 razy występował w roli ojca chrzestnego. Był to jeden ze sposobów materialnego wspierania dzieci biedoty gdańskiej.  Zasiadał w zarządzie Trzeciego Ordynku, czyli kolegium powołanego przez króla Zygmunta Starego jako reprezentacja kupców i rzemieślników. Przez wiele lat pełnił również funkcję przewodniczącego rady kościoła św. Jana, odpowiadając za finanse i sprawy budowlane. Ufundował także wyposażenie świątyni.
 
Po Zachariaszu Zappio pozostały: należący do niego dworek w Gdańsku-Wrzeszczu, służący dzisiaj za przedszkole, epitafium rodzinne ponownie zdobiące od 30 listopada 2012 r. kościół św. Jana w Gdańsku, prawie cały księgozbiór biblioteki w kościele św. Jana, przechowywany obecnie w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

view szablon artykułu