Aktualności

Heweliusz dla prof. Brunona Synaka

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

28 stycznia, w 402. rocznicę urodzin gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska wręczono Heweliusze, czyli gdańskie nagrody naukowe, za 2012 r. W tym roku jednym z wyróżnionych był prof. Brunon Synak, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2002-2010.

Prof. Brunon Synak to jeden z najbardziej znanych naukowców podejmujących problematykę kaszubską. Jest autorem pierwszych pogłębionych badań w tym zakresie. W licznych publikacjach poświęconych tej kwestii (m.in. „Kaszubska tożsamość – ciągłość i zmiana") ukazał proces budzenia się, wzbogacania i umacniania tożsamości Kaszubów oraz waloryzacji własnego dziedzictwa, zwłaszcza języka.
 
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się także na ważnych i aktualnych problemach społecznych: socjologii starości, socjologii etniczności oraz problematyki transformacji ustrojowej. W połowie lat osiemdziesiątych prof. Brunon Synak przeprowadził pierwsze w Polsce badania nad społecznym kontekstem przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem wymaganego wieku i dalszym losem takich osób.
 
Profesor jest autorem prawie 300 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym sześciu publikacji książkowych. „Heweliusza" otrzymał za osiągnięcia w dziedzinie gerontologii, socjologii choroby i socjologii wsi, w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.
 
Drugi tegoroczny laureat to prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejewski, który został wyróżniony za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki.
 
Nagrody im. Jana Heweliusza przyznawane są wybitnym trójmiejskim naukowcom. Laur ustanowiony został w 1987 r. Do 2000 r. wyróżniano nim jedynie przedstawicieli nauk ścisłych, obecnie nagroda przyznawana jest również humanistom. W tym roku wyróżnienia wręczono po raz 25. Przyznaje je kapituła, na której czele stoją prezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk i prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład kapituły nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni Gdańska, przedstawiciel prezydenta miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych.

 
Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu