Aktualności

„Decydujesz, pomagamy” – program grantowy dla lokalnych aktywistów

Ludzkie dłonie splecione razem symbolizujące współpracę
Fot. ©Depositphotos/ersler

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagamy", w ramach którego aż 150 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych otrzyma łącznie 750 tys. zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2017 r. Inicjatywę patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

O programie

Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 145 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 tys. zł.

Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.

 

Kto może wziąć udział?

Praktycznie każdy: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.

 

Co zrobić, żeby wziąć udział?

To proste! Wystarczy zapoznać się z regulaminem programu, a następnie do 31 stycznia 2017 r. wypełnić formularz na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

 

Mechanizm programu jest prosty:

  • lokalne organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne, zgłaszają swoje projekty do 31 stycznia 2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie Decydujesz, pomagamy - Tesco;
  • komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 okręgów;
  • o tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu;
  • otrzymany grant powinien zostać zrealizowany od czerwca do września 2017 włącznie.

 

Więcej informacji na stronie Decydujesz, pomagamy - Tesco oraz w Regulaminie programu.

 

view szablon artykułu

Aktualności