Gmina położona jest  w powiecie kościerskim na obrzeżach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Rzujno (Rzuno). Przez Dziemiany prowadzą trasy drogi wojewódzkiej nr 235 i linii kolejowej Kościerzyna-Lipusz-Brusy-Chojnice (stacja kolejowa Dziemiany Kaszubskie).

Nazwa Dziemiany pochodzi od nazwy pierwotnej Damianowa. Pierwsza wzmianka z 1290 r. Należała wówczas do kasztelani gdańskiej.

Za panowania krzyżackiego zachowała dawne prawo polskie, w odróżnieniu od korzystniejszego prawa chełmińskiego czyli niemieckiego. Po pokoju toruńskim 1466 roku wraz z całym Pomorzem Gdańskim ziemie dzisiejszej gminy Dziemiany wróciły do Polski. Według lustracji z roku 1664 wsie: Dziemiany, Kalisz, Raduń należały do starostwa kościerskiego. Wieś Piechowicem stanowiły własność szlachecką.
W wyniku I-ego rozbioru 1772 r. ziemie te przeszły pod panowanie pruskie, należały do powiatu starogardzkiego, a od 1816 r. do utworzonego wówczas nowego powiatu kościerskiego. W tej strukturze administracyjnej wsie gminy Dziemiany pozostawały do 1975 r.

W okresie okupacji hitlerowskiej gmina Dziemiany należała do Reichsgau Danzig Westpreussen. W tym okresie ludność polska została w większości wysiedlona do Potulic. Dziemiany leżały bowiem w obrębie SS-Truppen Ubungsplatz Westpreussen, zlokalizowanego tu dla zwalczania kaszubskich partyzantów znajdujących schronienie w okolicznych rozległych lasach. Właśnie dla potrzeb SS zbudowano we wsi 17 bloków koszarowych stojących częściowo do dziś.

Na terenie gminy zostały wyznaczone dwa szlaki piesze i rowerowe:

  • szlak A – wytyczony poprzez miejscowości: Dziemiany, Borsztal, Turzonka, Kalisz, Słupinko, Dąbrówka, Piechowice, Dziemiany – 29,5 km
  • szlak B – wytyczony przez miejscowości : Dziemiany, Dywan, Sominy, Trzebuń, Raduń, Jastrzębie, Piechowice, Dziemiany – 37 km

Podstawowe dane

Powiat: kościerski
Gmina: Dziemiany
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: 8-go Marca 3
Miejscowość: 83-425 Dziemiany
Telefon: 58 688 00 22
Faks: 58 688 01 28
Strona WWW http://www.dziemiany.pl
Strona BIP http://bip.dziemiany.pl
Adres e-mail ug@dziemiany.pl
Wójt: Leszek Pobłocki
Powierzchnia: 125 km2
Ludność: 4086

Wykaz miejscowości w gminie:
Belfort, Dziemiany, Jastrzębie Dziemiańskie, Kalisz, Piechowice, Płęsy, Raduń, Schodno, Trzebuń.

Mapa dojazdu