Pod hasłem „dokumenty aplikacyjne do pracy" najczęściej rozumiemy Curriculum Vitae (CV) oraz list motywacyjny. To jednak nie wszystkie dokumenty, które należy sobie przygotować zabierając się za poszukiwanie zatrudnienia. O czym jeszcze pamiętać i co można traktować jako dokumenty aplikacyjne?

Podstawowe dwa dokumenty aplikacyjne to oczywiście CV oraz list motywacyjny.

 

CV (życiorys zawodowy)

Ten dokument prezentuje przebieg naszej kariery zawodowej, edukacji oraz pozwala osobie odpowiedzialnej za proces rekrutacji zapoznać się z naszymi kompetencjami i umiejętnościami oraz sprawdzić, czy pasują one do wymagań stanowiska. Najpopularniejsze CV to CV chronologiczne – czyli lista wszystkich prac i szkół poczynając od tych najnowszych (zatem CV chronologiczne piszemy niejako od końca). Poza tym typem, spotykamy również Success CV – przygotowywane przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. Ma ono zaprezentować nasze sukcesy i kolejne „kamienie milowe" na naszej ścieżce kariery. Inna formą CV jest CV funkcjonalne – stosowane przez osoby z doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami. Funkcjonalne CV przedstawia pracownika jako osobę doświadczoną w określonych tematach i zakresach, która swoje kompetencje zbierała na wielu obszarach i branżach. Ostatnim najpopularniejszym rodzajem CV jest Skill CV, czyli życiorys umiejętności, polecany osobom z mniejszym doświadczeniem. Ten rodzaj CV ma na celu zaprezentować pracownika jako osobę posiadającą określone kompetencje, a jednocześnie pozwala ukryć nieco mniejsze doświadczenie zawodowe. Rodzaje CV dobiera się w zależności od wymagań stanowiska oraz poziomu kompetencji kandydata – ważne, by zawsze dopasować rodzaj oraz treść CV do oferty pracy i podkreślić to, co dla pracodawcy będzie najważniejsze.

 

List motywacyjny

List motywacyjny nie zawsze jest konieczny i niekiedy nie warto pisać listu motywacyjnego. Na pewno nie ma on znaczenia jeśli pracodawca wyraźnie zaznacza, że nie jest on potrzebny. List motywacyjny ma za zadanie przedstawić te plusy kandydata, które z różnych przyczyn w CV się nie zmieściły. Niestety, często kandydaci do pracy list motywacyjny o pracę traktują jak druga wersję CV.

 

Portfolio

Portfolio projektów, prac, zakresu wykonanych zadań również może być dokumentem aplikacyjnym. W przypadku niektórych stanowisk – jak grafik, dziennikarz, PRowiec – wręcz wymaganym od początku procesu rekrutacji. Warto dołączyć je do aplikacji już na etapie wysyłania samego CV.

 

Referencje

Papierowe referencje są elementem dokumentów aplikacyjnych, których jednak nie wysyłamy pierwszym e-mailem. Oryginały możemy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej. Wersje elektroniczne wysłać, ale na wyraźne życzenie pracodawcy.

 

Certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

Te dokumenty również są istotne w procesie rekrutacji, ale również – jak referencji – nie wysyłamy ich pierwszym e-mailem. Zaznaczamy jedynie w CV, że poświadczenia zdobytych kompetencji są do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej bądź mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną.

 

Formularze aplikacyjne

Poza CV wysyłanym w odpowiedzi na ogłoszenie, pracodawcy coraz częściej sięgają po formularze rekrutacyjne. Umieszczone na ich stronach internetowych bądź w serwisach pracy pozwalają na zunifikowanie otrzymywanych od kandydatów informacji i lepsze zarządzanie bazą danych. Niestety, dla kandydatów każdy taki formularz wymaga osobnego, żmudnego i długotrwałego wypełniania. Jeśli jednak kandydat prześle dokładnie wypełniony formularz rekrutacyjny, pracodawca ma pewność, że rzeczywiście zależy mu na pracy.

 

Aktualności