Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Biuro ds. Bałtyckich

Prowadzi działania związane z przewodnictwem województwa pomorskiego w Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego. Dodatkowo, zajmuje się prowadzeniem działań związanych z udziałem województwa w pracach Euroregionu Bałtyk. Koordynuje także udział młodzieży w bałtyckich sieciach współpracy. Współpracuje z administracją rządową, samorządową oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we współpracę w obszarze Morza Bałtyckiego.

Kontakt
Biuro ds. Bałtyckich
Kierownik Biura
Krystyna Wróblewska

Krystyna Wróblewska

Kierownik biura

k.wroblewska@pomorskie.eu