Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Audytu Wewnętrznego realizuje zadania audytu wewnętrznego według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych w urzędzie i w jednostkach, a także w innych podmiotach zobowiązanych poddaniu się audytowi.

Kontakt
Biuro Audytu Wewnętrznego
Kierownik Biura, audytor wewnętrzny
Michał Wijkowski

Michał Wijkowski

Kierownik Biura, audytor wewnętrzny

m.wijkowski@pomorskie.eu 58 32 68 792