Gmina jest położona wpowiecie słupskim,na północno-wschodnim obrzeżuParku Krajobrazowego Dolina Słupiprzy drodze wojewódzkiej nr210 i nad rzekąSkotawą. W latach 1975-1998gmina znajdowała się w granicach administracyjnych województwa słupskiego.

Prawie wszystkie miejscowości mają średniowieczny rodowód. W większości todawniejsze posiadłości znanych pomorskich rodów: von Zitzewiców, Pirchów i Putkamerów. Największym bogactwem gminy są lasy, które stanowią ponad połowę powierzchni gminy oraz wody powierzchniowe - rzeki, jeziora i ogólnie pojęte piękno przyrody, zwłaszcza w ramach zlokalizowanego w obrębie gminy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, który w 2004 r., w uznaniu za unikalność chronionych form przyrody żywej i nieożywionej, w całości włączony został do Sieci Natura 2000. Wszystko to sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla różnorodnych form wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, uprawiania turystyki wodnej, rowerowej oraz pieszej, wędkowania, zbioru runa leśnego, szeroko pojętego wypoczynku weekendowego i agroturystyki.

Zabytki, które warto zobaczyć:

 • Budowo – kościół wraz z otoczeniem, grodzisko – młodsza epoka brązu, okres wczesnośredniowieczny,
 • Dębnica Kaszubska – kościół wraz z otoczeniem,
 • Dobieszewo – kościół wraz z otoczeniem,
 • Jawory – grodzisko, osada i cmentarzysko okresu rzymskiego i późnośredniowiecznego,
 • Kotowo – dwór wraz z parkiem,
 • Krzynia – park Krzywań,
 • pałac z parkiem Motarzyno,
 • zespół pałacowy z parkiem,
 • Podole Małe – grodzisko nizinne wczesnośredniowieczne,
 • park Starnice,
 • dwór wraz z parkiem.

Podstawowe dane

Powiat: słupski
Gmina: Dębnica Kaszubska
Daminca - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Zjednoczenia 16 a
Miejscowość: 76-248 Dębnica Kaszubska
Telefon: 59 813 17 19
Faks: 59 813 16 34
Strona WWW http://www.debnica.pl
Strona BIP http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
Adres e-mail sekretariat@debnica.pl
Wójt: Iwona Warkocka
Powierzchnia: 300 km2
Ludność: 9690

Wykaz miejscowości w gminie:
Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Budowo, Budówko, Dargacz, Dębnica Kaszubska, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Dobrzykowo, Dudzicze, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Grabówko, Jamrzyno, Jawry, Kotowo, Krzynia, Krzywań, Leśnia, Łabiszewo, Łysomice, Łysomiczki, Maleniec, Mielno, Motarzyno, Niemczewo, Ochodza, Podole Małe, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Spole, Starnice, Starniczki, Strzegomino, Troszki, Żarkowo.

Mapa dojazdu