Jan Kleinszmidt

 

Urodzony 3 stycznia 1965 r. W latach 1998-2002 radny Bytowa. Prywatny przedsiębiorca. Prowadzi firmę produkującą materiały budowlane. W III kadencji wiceprzewodniczący Sejmiku, natomiast w kadencjach IV-VI – przewodniczący Sejmiku. Obecnie członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radny z ramienia Platformy Obywatelskiej. 

Patronaty Przewodniczącego SWP