Przepisy

Syrop z pędów sosny

Uwagi:

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Obejmują obszar ponad 250 tys. ha powierzchni leśnej. Jest to skupisko bardzo rzadkich roślin oraz zwierząt, co wiąże się z objęciem dużej ich części obszarem Natura 2000. Największa część wszystkich drzew na terenie Borów Tucholskich stanowi drzewostan sosny, następnie dębu, grabu, a także występuje bogate w grzyby i owoce leśne podszycie. Dawniej mieszkańcy Borów często korzystali z bogactwa przyrody i przygotowywali z nich przeróżne specjały. Bardzo znanym na tych terenach jest przygotowywany do dnia dzisiejszego syrop z pędów sosny. Młode pędy sosnowe należy zebrać w maju, gdy osiągają długość 5-10 cm, a są już okryte łuskami i lepkie od żywicy. Dłuższe pędy nie mają już tyle wartościowego soku i są zbyt twarde. Po usunięciu z nich łusek układane są w słoju i przesypywane kolejnymi warstwami cukru lekko ugniatając całość. Tak przygotowany słój odstawiany jest na 7-14 dni, w czasie których wielokrotnie jest potrząsany. Po upływie tego czasu odcedzany jest syrop i odciskane są pędy, a następnie syrop zlewany jest do słoików i przechowywany w chłodnym miejscu. Syrop z pędów sosny swe znakomite walory zawdzięcza zawartości „(…) lotnego olejku a w nim terpeny, poza tym żywicy, goryczom, witaminie C, garbnikom i flawonoidom" (D. Tyszyńska-Kownacka i in., „Zioła w polskim domu", Warszawa 1988). Ze względu na swoje właściwości w medycynie ludowej syrop ten zalecany jest w nieżycie górnych dróg oddechowych, łagodzi kaszel. Ponadto, syrop ma również zastosowanie jako dodatek do wielu ciast i deserów, a także może być półproduktem do przygotowania nalewki.Trudność: Średnio trudny


Lista produktów tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  we  współpracy z marszałkami województw.

Producenci żywności z naszego regionu zarejestrowali już 178 produktów, dzięki temu województwo pomorskie znajduje się w ścisłej czołówce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych produktów na liście, tym samym zajmując czwarte miejsce na ogólnopolskiej liście. Na pierwszym jest podkarpackie – 222 produktów, na drugim – małopolskie ze 203 rejestracjami, na trzecim lubelskie – 185. Stawkę zamyka warmińsko-mazurskie – 31 produktów na liście.

 

Czym  jest Lista Produktów Tradycyjnych?

Jest to krajowa lista, na którą wpisano już blisko 1800 produktów z całej Polski. Istnieje od dziesięciu lat i ma na celu zidentyfikowanie tradycyjnej, polskiej żywności, a co za tym idzie, celowe zwiększenie zainteresowania tą żywnością wśród konsumentów. Spis ten ma służyć jako przewodnik po regionalnej kuchni polskiej i jako źródło informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich specjałów.

Wpis na Listę nie przyznaje żadnej ochrony produktom, ale jedynie informuje o spełnieniu przez produkt wymogów ustawowych. Z wpisem produktu na Listę nie wiąże się także dodatkowa kontrola ani nie przyznaje on wytwórcom żadnych dodatkowych praw. Wnioskodawca, po zarejestrowaniu produktu, otrzymuje  pisemną informację potwierdzającą wpis produktu na Listę,  nie jest to jednak certyfikat. Lista Produktów Tradycyjnych została stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami.

 

Jakie są korzyści z wpisu na Listę?

 • urzędowe potwierdzenie stosowanej nazwy, metod produkcji oraz receptury,
 • wzrost popytu na produkty tradycyjne i zaufania klientów do producenta,
 • poszerzenie rynku zbytu,
 • promocja produktu, a przez to regionu, z którego pochodzi,
 • przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktów na szczeblu unijnym,
 • możliwość stosowania przy produkcji łagodniejszych procedur weterynaryjnych i sanitarnych.

 

Jakie produkty można wpisać?

Produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe:

 • których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat (okres ten odnosi się do produktu, a nie do konkretnego producenta),
 • będące elementem dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane,
 • będące elementem tożsamości społeczności lokalnej,
 • klasyfikujące się w 10 kategoriach: 
 1.  Sery i inne produkty mleczne
 2.  Mięso świeże oraz produkty mięsne
 3.  Przetwory rybołówstwa, w tym ryby
 4.  Warzywa i owoce (przetworzone i nie)
 5.  Wyroby piekarnicze i cukiernicze
 6.  Oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.)
 7.  Miody
 8.  Gotowe dania i potrawy
 9.  Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
 10.  Inne produkty, np. grzyby

 

Kto może dokonać wpisu na Listę ?

Każda osoba, zarówno fizyczna (niekoniecznie prowadząca działalność gospodarczą), jak i prawna oraz jednostki organizacyjne (nieposiadające osobowości prawnej). Wystarczy, że są wytwórcami danego produktu, np. produkują na własny użytek, nie przeznaczając do sprzedaży lub nie zajmują się systematycznym wyrobem w ogóle, a posiadają umiejętności i wiedzę pozwalające na wytworzenie, lub też firmy produkujące i sprzedające oraz gospody czy restauracje.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski (do pobrania poniżej) należy przesyłać pod adres:

Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

Więcej informacji:

Pełny wykaz produktów ze wszystkich województw znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do pobrania:

 
 
 

Zarejestrowane produkty tradycyjne województwa pomorskiego: