Aktualności

XIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO OD GODZ. 11]

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Aleksander Olszak

Dziewiętnasta sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego będzie rozpocznie się o godz. 11 w poniedziałek, 24 lutego 2020 r. W jej trakcje odbędzie się debata na temat kluczowych uwarunkowań oraz kierunków rozwoju województwa pomorskiego do 2030 r. Będą rozpatrywane uchwały m.in. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego oraz podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

 

 

Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego. Transmisja na żywo rozpocznie się o godz. 11.00.

W porządku obrad znajdą się m.in.:

  • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej statutu,
  • wprowadzenia na obszarze gminy miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  • określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020,
  • podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii,
  • określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020-2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta Sopotu, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN,
  • o zatwierdzeniu uchwały Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania Piotrowi Soyce oraz Jerzemu Litwinowi Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej
 

view szablon artykułu