Gmina położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i we wschodniej części powiatu słupskiego przy głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin-Gdańsk (droga E6). Powierzchnię gminy rozcinają doliny rzek Łupawa i Charstnica. Jest to gmina o charakterze typowo rolniczo-leśnym. Użytki rolne stanowią 65%, a lasy28% powierzchni gminy.

W latach 1975-1998 znajdowała się w granicach administracyjnych województwa słupskiego.

Nazwa gminy związana z dębami (dąb, dęb). Nazwa niemiecka Damnitz od 1485 r., a od 1756 r. Hebrondamnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję Urzędu Rady Ministrów jako Damnica. Wieś leżąca niespełna 20 km od Słupska, przez którą przetoczyła się wielka historia, a znane z podręczników postacie pojawiały się tu znacznie częściej niż w wielu metropoliach. Pierwsze pisemne wzmianki o Damnicy pochodzą z 1407 r. Dość często w swoich dziejach zmieniała właścicieli. W latach 20-tych XVII w. zapisano, że wieś należy do Daniela Hebrona – postaci ciekawej i tajemniczej.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • obiekt pałacowy w Bobrownikach,
  • obiekt pałacowy w Damnicy,
  • obiekt pałacowy w Karżniczce,
  • kościół ewangelicki w Damnie,
  • kościół ewangelicki w Damnicy,
  • kościół ewangelicki w Zagórzycy.

Podstawowe dane

Powiat: słupski
Gmina: Damnica
Daminca - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Górna 1
Miejscowość: 76-231 Damnica
Telefon: 59 811 30 46
Faks: 59 848 44 35
Strona WWW http://www.damnica.pl
Strona BIP http://ug.damnica.ibip.pl
Adres e-mail ug@damnica.pl
Wójt: Grzegorz Jaworski
Powierzchnia: 168 km2
Ludność: 6341

Wykaz miejscowości w gminie:
Bobrowniki, Damnica, Karżniczka, Święcichowo, Damno, Stara Dąbrowa, Bięcino, Budy, Dąbrówka, Dębniczka, Głodowo, Jeziorka, Łężyca, Mrówczyno, Paprzyce, Sąborze, Skibin, Strzyżyno, Świtały, Wiszno, Zagórzyczki, Zagórzca, Wielogłowy, Mianowice, Domaradz, Łebień, Wiatrowo, Łojewo.

Mapa dojazdu