Czarne jest położone w zachodniej części powiatu człuchowskiego. Przez miasto wiodą trasy wojewódzkie nr 201 Gwda-Barkowo i 202 Czarne-Rzeczenica. Krajobraz jest zróżnicowany i piękny. Starą słowiańską nazwę wzięło od rzeki Czarnej, obecnie zwanej Czernica. Dokument lokacyjny i jednocześnie prawa miejskie Czarne otrzymało od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, Konrada von Jungingena w 1395 r. Najwcześniejsza nazwa miasta Hamersteyn występuje w dokumencie lokacyjnym z 1395 r., a w późniejszych dokumentach krzyżackich Hammerstein –  jest nazwą kulturową utworzoną od Hammer-kuźnia i stein – kamień, a więc ostatecznie oznaczała kuźnię zbudowaną z kamienia.

Można przypuszczać, że podczas budowy nadgranicznej warowni w tym miejscu, znajdowała się kuźnia, w której ówcześni rzemieślnicy wykonywali elementy metalowe niezbędne przy budowie zamku. Po zakończeniu budowy służyła mnichom-rycerzom i dała miastu nazwę. Młot – symbol zawodu kowalskiego – trafił do herbu i niezmiennie występuje na przestrzeni wieków. Miasto Czarne na przestrzeni wieków nosiło też nazwy: Hammerstein, Hamersztyn, Amersztyn, Amerstyn, Hamersteyn. Najstarszy znany herb miasta Czarne pochodzi z drugiej połowy XV w. i początków wieku XVI, znajduje się w gdańskim archiwum na pieczęci wyciśniętej na dokumentach z 1477, 1495 i 1507 r. Na trójkątnej tarczy umieszczony jest młot miedzy gwiazdą a półksiężycem, a pod nim rybia głowa. (...) Powstanie herbu wiąże się najprawdopodobniej z najazdem husytów w 1433 r. na komturię człuchowską. Mieszkańcy miasta obawiając się o swoje życie schronili się w puszczy i tam, przy gwiazdach i księżycu, wykonywali swoją pracę w nocy, aby nie zdradzić swych kryjówek. Po tych wydarzeniach do herbu wprowadzono symbole – gwiazdy i półksiężyca. Zachowano młot i głowę ryby, która miała symbolizować przepływającą rzekę zasobną w ryby. Jest to hipoteza występująca w opracowaniach próbujących wyjaśnić genezę herbu, której jednak nie da się zweryfikować. Faktem jest tylko to, że husyci dotarli do Czarnego i splądrowali miasto, a w herbie do dnia dzisiejszego zachowano wszystkie cztery symbole a więc gwiazdę, półksiężyc, młot i głowę ryby.

Plac Wolności

Na terenie gminy znajduje się wiele atrakcji historycznych i przyrodniczych oraz szlaki turystyczne:

Szlaki rowerowe:

  • Czarne – Miedzybórz – Sporysz – Suszka – Płocicz – Koczała (długość 32 km) – główne atrakcje: pozostałości zamku krzyżackiego, kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia NMP w Czarnem, rezerwat Cisy w Czarnem, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Międzyborzu,
  • Czarne-Domyśl-Prądy-Lędyczek (długość 19 km) – główne atrakcje: kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia NMP w Czarnem, rezerwat Doliny Gwdy,
  • Człuchów-Skórzewo-Krępsko-Olszanowo-Łoża-Raciniewo-Domisław-Czarne (długość 35,5 km); główne atrakcje: rezerwat „Sosny", kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Krępsku, jezioro Krępsko, grodziska nad jeziorem Krępsko, kościół pw. Św. Franciszka w Olszanowie, głaz narzutowy w Olszanowie, zabudowanie podworskie w Łoży, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie,
  • Czarne-Przyrzecze-Breńsk-Gockowo-Zalesie-Grodzisko-Gwieździn-Rzewnica-Pakotulsko-Przechlewo (długość 34 km) – główne atrakcje: kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia NMP w Czarnem, głaz narzutowy w Grodzisku, Ośrodek Wypoczynkowy w Rzewnicy, kościół w Gwieździnie pw. św. Marcina Biskupa.
  • Debrzno-Gniewo-Rozwory-Cierznie-Skowarki-Domisław-Czarne (długość 31 km) –główne atrakcje: kościół w Debrznie pw. Wniebowzięcia NMP, dolina Debrzynki, rezerwat Miłachowo, kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia NMP w Czarnem.

Szlak kajakowy rzeką Czernicą – biegnący od ujścia rzeki Białej w okolicach wsi Brzezie poprzez Sporysz do rzeki Gwdy, a następnie rzeką Gwdą, aż do Piły lub szlak wodny rzeką Szczyrą do Gwdy i dalej do Piły. Szlak Czernicą jest bardzo malowniczy, urozmaicony i na niektórych odcinkach dosyć trudny. Początkowo rzeka płynie przeważnie pośród łąk, pól i niewielkich lasów, dalej przecina duże obszary leśne, przyjmuje z prawej rzekę Białą (39 km), mija miasteczko Czarne i wpada do Gwdy (149 km) jako jej lewobrzeżny dopływ. Turyści najczęściej wybierają dolny odcinek Czernicy, traktując go jako przedłużenie szlaku rzeki Białej.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • zachowane zabytkowe zespoły dworsko-folwaczne: ruiny muru obronnego zamku krzyżackiego z XIV w. w Czarnem, park w Bińczu, pałac wraz z parkiem w Wyczechach,
  • zachowane zabytkowe kościoły zbudowane w konstrukcji szkieletowej (szachulcowej), charakterystyczne w swej formie, konstrukcji i materiale dla regionu m.in.: kościół w Czarnem z XVII w., kościół w Bińczu o konstrukcji szachulcowej z XVIII w., kościół w Krzemieniewie z XVIII w. – o konstrukcji szachulcowej, wieża kryta gontem, zwieńczona hełmem, kościół w Nadziejewie z XVIII w., ryglowy, dzwon spiżowy zawieszony w wolno stojącej dzwonnicy, kościół w Raciniwie z XVII w. o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą wraz z cmentarzem, kościół w Sierpowie z XVII w., najstarszy na ziemi człuchowskiej,
  • zachowane cmentarze m.in.: cmentarz w Czarnem z 1914 r. – 1918 NORD i Lager III cmentarz jeniecki założony w 1968 r., zespół cmentarzysk ludności kultury pomorskiej w Biernatce, cmentarz ewangelicki Łoża XIX w., cmentarz ewangelicki XIX w. w Nadziejewie, cmentarz przykościelny z 1753 r. w Nadziejewie, cmentarz parafialny z XIX w. w Raciniewie, cmentarz z XIX w. w Wyczechach. 

Podstawowe dane

Powiat: człuchowski
Gmina: Czarne
Nazwa: Urząd Miasta i Gminy
Ulica: Moniuszki 12
Miejscowość: 77-330 Czarne
Telefon: 59 833 20 79
Faks: 59 833 23 53
Strona WWW http://www.czarne.pl
Strona BIP http://bip.czarne.pl/
Adres e-mail ugczarne@czarne.pl
Burmistrz: Piotr Zabrocki
Powierzchnia: 234,9 km2
Ludność: 9 355

Wykaz miejscowości w gminie:
Biernatka, Bińcze, Czarne, Domisław, Domyśl, Grabowiec, Janowiec, Kijno, Krzemieniwo, Lędyczek Drugi, Łoża, Malinowo, Nadziejewo, Prądy, Raciniewo, Sierpowo, Sokole, Wierzbnik, Wronkowo, Wyczechy, Wygonki.

Mapa dojazdu