Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/066eb682-3183-41a6-8ea6-bb5f0ed80212.jpg Chcesz zobaczyć tkaniny z różnych zakątków Polski, odwiedź wystawę czasową w Swołowie. Podziwiać można m.in. kapy, stroje ludowe, ręczniki

Chcesz zobaczyć tkaniny z różnych zakątków Polski, odwiedź wystawę czasową w Swołowie. Podziwiać można m.in. kapy, stroje ludowe, ręczniki

Haftowane rękawy koszuli

W Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie można podziwiać tkaniny zebrane od ludzi, którzy przyjechali po II wojnie światowej. Wśród zgromadzonych eksponatów są m.in. stroje ludowe przywiezione z Kurpiów, Opoczna, Kielc, Polesia, Polski południowo-wschodniej. Kunsztem tkackim wyróżniają się tkaniny dwuosnowowe wileńskie, a także wielonicielnicowe kapy. Dużą część kolekcji stanowią: kompletne stroje ludowe, ręczniki dekoracyjne i obrzędowe czy bogato zdobione haftami koszule. Wystawa ma być dostępna dla zwiedzających do końca roku.

 

Ogladanie eksponatów muzealnych to też doskonała lekcja dla zwiedzających mówiąca wiele o dawnych właścicielach np. ich pochodzeniu i tradycji. Wystawa podobnie jak muzeum zostały otwarte 16 maja.

 

Fala masowych przesiedleń

Po wojnie wiele państw miało zmienione granice. W efekcie rdzenni mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Dotyczyło to np. Niemców i Polaków. Fala przesiedleń ludności polskiej ze wschodnich terenów kraju w nowe granice, które utracili Niemcy, trwała od zakończenia II wojny światowej. Natomiast przesiedlenia Niemców z byłych terenów wschodnich odbywały się etapami. Setki tysięcy wyjechało indywidualnie albo zostało przymusowo przesiedlonych. Masowe przesiedlenia około 3 mln Niemców trwały do końca 1947 r. Kolejny etap przesiedleń przymusowych przypadł na lata 1948-1952. Niemcy utracili swój majątek, tożsamość i historię związaną z życiem na Pomorzu i w Prusach Wschodnich.

 

Kto osiadł na Pomorzu?

Miejsce Niemców zajęli Polacy z Kresów Wschodnich. Nowi mieszkańcy Pomorza przybyli ze wschodu i z centralnej Polski. Większość z nich osiedliła się w latach 1945-1946. Swołowo i okolice zasiedliły rodziny z  Wileńszczyzny, z przeludnionych województw krakowskiego, rzeszowskiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i białostockiego. I właśnie stamtąd przywieźli ze sobą przede wszystkim narzędzia do pracy w gospodarstwie i przedmioty codziennego użytku. Wzięli ze sobą głównie to, co mogli spakować do walizki, czyli najcenniejsze i najważniejsze do życia rzeczy. Ludzie ci wyróżniali się różną mową, strojem, jedzeniem, narzędziami rolniczymi i przedmiotami codziennego użytku i różnie się na nich patrzyło.

 

Szybka asymilacja ludności napływowej

Na Pomorzu nastąpiło bardzo szybkie, w stosunku do innych regionów Polski, wyparcie się swojej ludowości. Nowi mieszkańcy zaczęli mówić poprawną polszczyzną, nie ubierali się w przywiezione ubrania, tylko starali się wyglądem i zachownaiem dostosować do mieszkańców tych ziem.  Przesiedleńcy doskonale się zasymilowali i zintegrowali. Jedli to, co wszyscy. A dawne jedzenie, zwyczaje i obrzędy oraz tradycje ujawniały się jedynie podczas uroczystości rodzinnych i spotkań we własnym gronie. Znakiem równości dla wszystkich mieszkańców wsi była kultura miejska i to był wyznacznik tego, jak mieli mówić, jak się zachowywać czy ubierać. Wszystkie ludowe korzenie odradzają się. Stają się nawet osobliwą modą.

Zdawać by się mogło, że dzisiejsze Pomorze jest nijakie – nie ma swojej tożsamości, tradycji, kultury regionalnej. Rzeczywistość okazuje się inna, wszystko jest odwrotnie.

Wystawa tkanin_plakat
  

 

 

Wystawa czasowa Tkaniny w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

  • od 16 maja 2020 r. do końca roku
  • poniedziałek – nieczynne
  • wtorek, godz.12.00-15.00 – wstęp bezpłatny do Zagrody nr 8
  • środa-niedziela, godz. 10.00-16.00

bilety:

  • ulgowy –10 zł
  • normalny – 16 zł

Zobacz: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.