Fot. Jezioro Święte

Gmina Cewice położona jest w południowej części powiatu lęborskiego. Większa część terenu gminy znajduje się w zbiegu obszaru krajobrazu chronionego. Piękne lasy, liczne jeziora, urokliwe rzeki i łąki decydują o unikalnych warunkach przyrodniczo – krajobrazowych gminy. Dodatkowymi atutami są ciekawe zabytki architektoniczne i archeologiczne oraz liczne pomniki przyrody. Bogactwem gminy są lasy, które zajmują około 61% jej powierzchni. Na południu przeważają lasy iglaste, natomiast w części północnej występują siedliska leśne z przewagą buka i dębu. Różnorodność nisz ekologicznych pozwala na występowanie licznych gatunków zwierząt: dzika, sarny, lisa, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, czajki, bekasa i trzmielojada. Na obszarze gminy znajduje się 18 jezior. Szczególnie cenne pod względem hydrologicznym jest Jezioro Święte, jedno ze 160 istniejących w Polsce jezior lobeliowych. Tereny te to wspaniałe miejsce dla miłośników wędkowania. W wodach rzek i jezior występują okazy leszcza, płoci, szczupaka, sandacza, karasia.

Cewice to stolica gminy. Miejscowość leży w odległości 12 km na południe od Lęborka u podnóża piętrzącego się do wysokości 174 m n.p.m. wzniesienia o nazwie Dolnogóra.

Cewice to stolica gminy. Miejscowość leży w odległości 12 km na południe od Lęborka u podnóża piętrzącego się do wysokości 174 m n.p.m. wzniesienia o nazwie Dolnogóra.

Nazwa miejscowości pierwotnie brzmiąca Czewice, wywodzi się od nazwiska Czewa, będącego skrótem staropolskiego imienia Czewuj. Zniemczona postać nazwy miejscowości – Zewitz, uwarunkowała wtórną – obecną – nazwę Cewice.

Po raz pierwszy wzmiankowana w 1362 r. w akcie nadania przez komtura krzyżackiego Winrycha von Kniprode dóbr włościańskich braciom Klausowi, Walterowi, Günterowi oraz Walterowi Grella. Cewice już wtedy nie były małe, skoro lokowano je na 60 łanach, co stanowiło obszar około 1000 ha. Wieś nadano na prawie magdeburskim.

Do 1749 r. majątek wchodził w skład rozległych posiadłości rodu Grella. W 1749 r. dobra w całości zostały nabyte przez ród Demińskich, zaś w 1784 r. przez podkomorzego Joachima Wobessera – Objezierzyckiego.

Rozwój miejscowości związany był z utworzeniem w 1653 r. nowego szlaku pocztowego z Berlina do Królewca, który wiódł m.in. przez Cewice, a także z późniejszą budową nowej szosy z Lęborka do Bytowa oraz linii kolejowej na tej samej trasie. W latach 1911 - 1945 wieś należała do dóbr przedsiębiorcy Rudolfa Sinnera z Karlsruhe. W rozbudowanym przez niego, a wybudowanym w 1880 r., dworku mieści się obecnie szkoła. Po wojnie Cewice stały się siedzibą władz gminnych oraz nadleśnictwa.

kościół w Łebuni
Fot. Urząd Gminy Cewice

Zabytki, które warto zobaczyć:

Fot. kościół w Bukowinie

  • kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bukowinie,
  • kościół pw. Michała Archanioła w Łebuni,
  • pałac wraz z parkiem w Łebuni
  • cmentarzysko kultury łużyckiej z XII – VII w. p.n.e. w Siemirowicach.

Podstawowe dane

Powiat: lęborski
Gmina: Cewice
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Witosa 16
Miejscowość: 84-312 Cewice
Telefon: 59 861 14 60
Faks: 59 861 34 62
Strona WWW http://www.cewice.pl
Strona BIP http://www.bip.cewice.pl
Adres e-mail sekretariat@cewice.pl
Wójt: Jerzy Pernal
Powierzchnia: 187,86 km2
Ludność: 7 221

Wykaz miejscowości w gminie:
Bukowina, Cewice, Dziechno, Kamieniec, Karwica, Krępkowice, Krępkowo, Lesiaki, Leśnik, Łebunia, Malczyce, Maszewo, Okalice, Oskowo, Osowiec, Osowo Lęborskie, Pieski, Popowo, Roztopczyn, Siemirowice, Unieszyniec, Unieszynko, Unieszyno.

Mapa dojazdu