Powiat bytowski jest położony w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego,w którym klimat kształtowany jest w dużym stopniu pod wpływem Morza Bałtyckiego. W następstwie ścierania się wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego, klimat charakteryzuje zmienność warunków pogodowych. Dominacja klimatu morskiego kształtuje pogodę raczej łagodną, wilgotną, bez ostrych wahań temperatury. Lata bywają chłodne a zimy ciepłe. Klimat jest chłodniejszy niż w Polsce centralnej (średnia temperatura roku wynosi 6-7ºC), a ilość opadów wyższa (średnia roczna suma opadów 650-750 mm). Okres wegetacyjny jest krótszy i wynosi do około 180 dni. Powiat znajduje się na skrzyżowaniu szlaków kołowych: Słupsk-Bytów-Chojnice-Warszawa oraz Gdańsk-Bytów-Szczecinek-Piła-Poznań.

Rzeźbę terenu kształtują utwory młodoglacjalne, dzięki którym krajobraz powiatu bytowskiego jest bardzo atrakcyjny. Centralna i południową część powiatu zajmuje Pojezierze Bytowskie, które graniczy od wschodu z Pojezierzem Kaszubskim, a od południowego wschodu z sandrową Równiną Charzykowską w dorzeczu Brdy. Pośrodku jest przecięta doliną górnej Wieprzy. Wzgórza morenowe w wielu miejscach przekraczają 200 m n.p.m., kulminując w Siemierzyckiej Górze (256 m n.p.m.). Cechą szczególną Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bytowskiego 2010/11 Pojezierza Bytowskiego jest największa w Polsce koncentracja torfowisk wysokich i przejściowych zajmujących powierzchnię 7 000 ha (6% zasobów krajowych) oraz jezior lobeliowych.

Wysoczyzna Polanowska rozciągająca się między Pojezierzem Bytowskim a Wysoczyzną Damnicką i doliną rzeki Łupawy wznosi się z południowego zachodu na północny wschód. Wysoczyznę przecinają ponadto rzeki: Grabowa, Wieprza i Słupia. Oddzielona jest od Pojezierza Bytowskiego obniżeniem wypełnionym piaskami lodowcowo-rzecznymi. Wysoczyzna Polanowska charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu o kulminacjach od 227 m n.p.m. (okolice Miastka) do 256 m n.p.m. – Góra Siemierzycką (okolice Tuchomia).

Zróżnicowany, bogaty krajobraz, ogromne tereny leśne, duża ilość malowniczo położonych jezior, w tym kilkadziesiąt lobeliowych, wiele gatunków rzadkich roślin i zwierząt, ogrom zabytków, zarówno historycznych jak i przyrodniczych, w połączeniu z kultywowaną wielowiekową kulturą i tradycją – wszystko to czyni z powiatu bytowskiego krainę bardzo niezwykłą, zachęcającą na każdym kroku do odwiedzin i lepszego poznania. Powiat bytowski stanowi wspaniałą oazę dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Wędkarze, żeglarze, grzybiarze, amatorzy spacerów, wycieczek rowerowych, fotografowie – wszyscy będą zachwyceni tym, co tu odkryją. Zwłaszcza, że z roku na rok powiększa się oferta bazy turystycznej.

zamek w Bytowie

Zamek w Bytowie
Fot. Starostwo Powiatu Bytowskiego

Szlaki turystyczne:

 • szlak zielony – krajobrazów młodoglacjalnych,
 • szlak czarny – dolina Wieprzy i Studnicy,
 • szlak niebieski – krainy lasów i jezior,
 • szlak elektrowni wodnych,
 • szlak kajakowy.

Zabytki, które warto zobaczyć:

 • pokrzyżacki zamek w Bytowie wybudowany w latach 1398-1405,
 • kościół pw. św. Jerzego (obecnie cerkiew bizantyjsko-ukraińska) z XVI w. w Bytowie,
 • secesyjne kamieniczki z XIX w. w Bytowie,
 • zabytkowy most kolejowy z XIX wieku, gdzie na przyporach znajdują się herby m.in. Bytowa, Prus, Pomorza,
 • zabytkowe dzwony z 1449 r. i 1487 r. w Borzytuchomiu,
 • kościół Bożego Ciała z 1699 r. w Jasieniu,
 • kościół z XIX w. w Kołczygłowach, w którym ślub brał Otto von Bismarck,
 • kościół w Sominach (dawniej był on zborem luterańskim) z lat 1755-1757,
 • cmentarzysko kurhanowe i grodzisko na wyspach jeziora Bobięcińskiego
 • ryglowy kościół w Ugoszczy z rokokowym ołtarzem głównym i barokowymi ołtarzami bocznymi, są tam także pochodzące z XVIII w. feretrony,
 • elektrownia wodna z 1913 r. w Gałąźni Małej,
 • XVIII-wieczne kościoły w Borzyszkowach i Brzeźnie Szlacheckim,
 • najstarsza czynna elektrownia wodna w Europie znajdująca się w Soszycy,
 • barokowy kościół z 1730 r. w Miastku.

Podstawowe dane

Powiat: bytowski
Gmina: Bytów
powiat bytowski - herb
Nazwa: Starostwo Powiatowe
Ulica: 1 Maja 15
Miejscowość: 77-100 Bytów
Telefon: 59 822 80 00
Faks: 59 822 80 01
Strona WWW http://www.powiatbytowski.pl
Strona BIP http://bip.powiatbytowski.pl
Adres e-mail starostwo@powiatbytowski.pl
Starosta bytowski: Leszek Waszkiewicz
Powierzchnia: 2 195 km²
Ludność: 78 331

Wykaz gmin w powiecie:

Mapa dojazdu