Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a5f38bb7-6989-42f8-92ef-510e15aa47d9.jpg Bursztynowy Mieczyk 2019. Specjalne wyróżnienia dla organizacji pozarządowych już po raz 25. Kto dostanie nagrodę?

Bursztynowy Mieczyk 2019. Specjalne wyróżnienia dla organizacji pozarządowych już po raz 25. Kto dostanie nagrodę?

Pamiątkowa statuetka nagrody Bursztynowy Mieczyk, którą otrzymali laureaci w 2017 roku. Fot. mat. prasowe.

Nagroda Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego to wyróżnienie dla organizacji pozarządowych za działalność społeczną, ekologiczną, edukacyjną i kulturalną. W sobotę, 7 grudnia podczas XXV gali konkursu w Europejskim Centrum Solidarności poznamy tegorocznych laureatów.

 

W tym roku wpłynęło 57 wniosków organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz fundacji z województwa pomorskiego. W ciągu 25 lat wyróżnienia otrzymało ponad 200 organizacji obywatelskich z całego województwa pomorskiego, a laureatami nagrody głównej zostało prawie 100. Wśród nich są m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1995), Caritas Archidiecezji Gdańskiej (1996), Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia (2004), Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio (2009), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (2014) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona (2018).

 

Kto i jak ocenia?

Nagroda Bursztynowego Mieczyka to największe święto organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Wręczana jest przez międzysektorową i działającą w partnerstwie kapitułę, w składzie której zasiadają przedstawiciele: Samorządu Województwa Pomorskiego, wojewody pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Europejskiego Centrum Solidarności i Fundacji RC. Co roku do oceny zgłaszanych wniosków zapraszany jest także laureat nagrody z roku poprzedniego.

Ideą konkursu jest promocja najlepszych praktyk działania organizacji pozarządowych, głównie w obszarach polityki społecznej i ochrony środowiska. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w kategoriach takich jak: pomoc społeczna, kultura i edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.

Kapituła konkursu zwraca uwagę na pomysłowość i innowacyjność, budowanie społeczności lokalnej, współpracę z wolontariuszami, społecznością lokalną oraz z innymi partnerami. Oceniana jest również działalność na rzecz ochrony środowiska.

Czyt. więcej: Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

 

Święto wolontariatu w ECS

Wręczanie nagród to także okazja do świętowania idei wolontariatu i pomagania innym. Galę poprzedzają warsztaty oraz zwiedzanie wystawy stałej ECS z przewodnikami. Będą też dwa spotkania i dyskusje z gośćmi specjalnymi: Wojciechem Kaczmarczykiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz dr. hab. Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, której idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, przyznawana jest od 1994 roku. Od początku zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego i dlatego m.in. nosi jego imię. Bursztynowy Mieczyk to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym.

Od 1999 roku inicjatywę wspiera również marszałek województwa pomorskiego, który wspólnie z wojewodą pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcie wspiera Europejskie Centrum Solidarności.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.