Gmina położona jest w części południowej województwa pomorskiego. Bobowo jest jedną z najmniejszych, pod względem powierzchni, gmin województwa pomorskiego.

Brak jest dużych jezior jedynie małe – Rusek na terenie sołectwa Bobowo oaz jezioro Grabowskie. Zasób wód powierzchniowych określa się jako mały. Występują jedynie naturalny cieki wodne – rzeka Węgiermuca i jej odpływy. Wody podziemne występują w stopniu umiarkowanym. Lasy stanowią jedynie 12% powierzchni ogólnej, co wynika z rolniczego charakteru gminy.

Pierwsze wzmianki o Bobowie datuje się na II poł. XIII w., gdy założono parafię i zbudowano pierwszy drewniany kościół. Według lokalnej legendy z najwyższego wzniesienia wsi Bobowo, gdzie dziś stoi kościół, podczas swojej pielgrzymki do pagańskich Prus nauczał św. Wojciech. Obecny kościół parafialny pw. św. Wojciecha z prezbiterium gotyckim z 1281 r. i późnobarokowym wystrojem wnętrza został zbudowany przez Zakon Krzyżacki w XIV w.

W wyniku pożaru latem 1906 r. oraz późniejszej odbudowy, która trwała do 1911 r. wygląd kościoła uległ znacznym zmianom i takim kształcie pozostaje do dziś. Warto przypomnieć też o kościele ewangelickim, który w latach 1909-1911 wybudowali mieszkający tu Niemcy. Przetrwał on do chwili zakończenia II wojny światowej, czyli do chwili opuszczenia tych terenów przez Niemców. Obecnie w tym miejscu znajduje się Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Na terenie gminy znajduje się jeszcze kościół w Grabowie oraz kaplica w Wysokiej.

W 1866 r. powstał pierwszy na Pomorzu Gdańskim Bank Ludowy, którego siedzibę przeniesiono później do Skórcza. Należy wspomnieć również o Towarzystwie Rolniczym (kółko rolnicze), które powstało także w 1866 r. i jest jednym z najstarszych na ziemi starogardzkiej.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół pw. św. Wojciecha w Bobowie (przebudowany w 1906 r.),
  • kościół w Grabowie (zbudowany z muru pruskiego w XVIII w. z późnorenesansowym ołtarzem, rokokową amboną i chrzcielnicą),
  • dwór myśliwski Mysinek z XIX w.,
  • grodzisko z X-XI w. w Grabowie zwane Szwedzkim Szańcem,
  • poniatówki w Smolągu jako przykład drewnianego budownictwa z przełomu XIX i XX w.

Podstawowe dane

Powiat: starogardzki
Gmina: Bobowo
Bobowo - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Gdańska 12
Miejscowość: 83-212 Bobowo
Telefon: 58 562 17 66
Faks: 58 562 17 23
Strona WWW http://bobowo.gmina.pl
Strona BIP http://bip.ugbobowo.nv.pl/
Adres e-mail ug.bobowo@wp.pl
Wójt: Sylwester Patrzykąt
Powierzchnia: 51,61 km2
Ludność: 2838

Wykaz miejscowości w gminie:
Bobowo, Grabowo, Grabowiec, Jabłówko, Smoląg, Wysoka.

Mapa dojazdu