Archiwum wiadomości 2014

Marszałek Mieczysław Struk został pracownikiem lotniska

Marszałek województwa pomorskiego odbierał bagaż, drukował karty pokładowe i odprawiał pasażerów do Paryża na lotnisku w Rębiechowie. Mieczysław Struk wcielił się dzisiaj w rolę pracownika odprawy bagażowo-biletowej. A wszystko to odbyło się z okazji uroczystości związanej z przekroczeniem przez lotnisko liczby 3 milionów obsłużonych pasażerów w ciągu roku.

Prezydenci uzgodnili sposób realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Z inicjatywy marszałka Mieczysława Struka odbyło się spotkanie z udziałem prezydentów Pawła Adamowicza oraz Wojciecha Szczurka. W jego wyniku zostały przyjęte zgodne ustalenia związane ze sposobem realizacji w województwie tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w ramach RPO WP 2014-2020.

Dobre wiadomości z instytucji kultury

16 stycznia 2014 roku w kameralnych wnętrzach Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk spotkał się – jak co roku – z dyrektorami pomorskich instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez samorząd województwa. Dyrektorzy podsumowali miniony rok i przedstawili swoje plany na rok 2014.

Samorząd województwa pomorskiego łączy szpitalne spółki

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o połączeniu dwóch spółek z o.o. Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (dawny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku) oraz Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o. mają stanowić jeden podmiot.

Telemedycyna i turystyka medyczna w województwie pomorskim

8 stycznia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, z inicjatywy wicemarszałek Hanny Zych-Cisoń, odbyła się konferencja „Telemedycyna i turystyka medyczna". Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele podmiotów leczniczych, których organem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego.

Igor Michalski dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni

Nowy dyrektor Teatru Muzycznego im Danuty Baduszkowej w Gdyni objął obowiązki 1 stycznia 2014 r. i będzie pełnił swą funkcję do 31 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałę o mianowaniu Igora Michalskiego – aktora teatralnego, telewizyjnego i filmowego, reżysera, ostatnio dyrektora teatru w Kaliszu – na to stanowisko podjął 24 grudnia 2013 r.

Ulysses Award dla województwa pomorskiego

Zintegrowany System Informacji Turystycznej, stworzony przez zespół Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, znalazł się w finałowej trójce tegorocznej nagrody Światowej Organizacji Turystycznej – najważniejszego wyróżnienia w tej branży na świecie. Gala Ulysses Awards odbyła się 22 stycznia 2014 r. w Madrycie.

Pomorskie wśród laureatów „Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia”

Województwo pomorskie zostało podwójnym laureatem pierwszej edycji „Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia", natomiast trzy osoby z Pomorza uzyskały tytuł Lidera Roku w ochronie zdrowia. Wyniki zostały ogłoszone 22 stycznia 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie podczas gali XIV edycji konkursu „Sukces roku w ochronie zdrowia – Liderzy Medycyny 2013".

Porozumienie w kościerskim szpitalu

W dniu dzisiejszym, Zarząd spółki „Szpital w Kościerzynie" podpisał z sześcioma organizacjami związkowymi, działającymi na terenie placówki, porozumienie w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników szpitala.

Stanowisko Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie tragicznych zdarzeń na Ukrainie

Podczas dzisiejszych obrad radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie tragicznych zdarzeń na Ukrainie.

Najczęsciej czytane