Aktualności

Zrób sobie spirometrię za darmo

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/ efired

Ponad 200 ośrodków weźmie w tym roku udział w III Polskich Dniach Spirometrii, które w dniach 14-19 września 2015 r. odbędą się w całej Polsce. W placówkach tych będzie sobie można w tym czasie zrobić bezpłatne badanie spirometryczne oraz zasięgnąć informacji na temat zagrożenia, jakie niosą ze sobą obturacyjne choroby płuc, takie jak astma i POChP. W województwie pomorskim można skorzystać z badań w czternastu placówkach.

W tym roku Dni Spirometrii odbędą się po hasłem „Oddychaj czystym powietrzem". Lista placówek dostępna jest na stronie organizatora, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Już od 5 lat polscy lekarze, pielęgniarki i technicy medyczni aktywnie włączają się w rozpoznawanie i leczenie obturacyjnych chorób płuc (astma i POCHP). Są one w Polsce nadal niedostatecznie zdiagnozowane. Pomimo znacznych wysiłków ze strony lekarzy POZ, alergologów i pneumonologów, nadal ponad 50 proc. chorych na astmę zmaga się z nierozpoznana chorobą i aż 80 proc. chorych na POCHP ma duszności i kaszel i niestety nie wie, że u podstawy ich dolegliwości stoi przewlekła obturacyjna choroba płuc POCHP. 

 Dni spirometrii to nie tylko badania,  ale także projekt edukacyjny, niosący przekaz o szkodliwości palenia tytoniu i konsekwencjach  nieleczenia POCHP i astmy – mówi dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. - Od 5 lat w wybranych miejscach w Polsce, w jednym czasie wykonujemy badania spirometryczne, edukujemy pacjentów i pomagamy postawić odpowiednie rozpoznanie tym, którzy z różnych względów nie mogli lub nie chcieli dotrzeć do swojego lekarza.

Do tej pory w ramach inicjatywy udział wzięło ponad 600 ośrodków medycznych i przebadano 30 000 osób, z czego 6000 skierowano do dalszej diagnostyki w kierunku potwierdzenia choroby obturacyjnej płuc.

Oddychaj czystym powietrzem Tegoroczne hasło obchodów to odwołanie do problemu zanieczyszczonego powietrza, z powodu którego na świecie umiera rocznie 3,7 mln ludzi, a w Polsce każdego roku nawet 45 tysięcy osób – dodaje dr Dąbrowiecki.

Dane Europejskiej Agencji Środowiska są niepokojące. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenie pyłem jest wynikiem tzw. niskiej emisji, pochodzącej z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych.

Więcej informacji na temat III Polskich Dni Spirometrii znajduje się pod tym linkiem, zaś kompletna  lista placówek, gdzie można się zgłosić na bezpłatne badanie, jest tutaj.

W województwie pomorskim można skorzystać z bezpłatnych badań w wymienionych  ośrodkach.

 

 

Oprac. AK

view szablon artykułu