Aktualności

Zmiany w prezydium pomorskiego sejmiku

Radni podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego
Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 12 września 2016 r., nastąpiła również zmiana w prezydium Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dotychczasowego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jerzego Barzowskiego zastąpiła radna Hanna Zych-Cisoń.

Radny Jerzy Barzowski odwołany został z funkcji  wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego przy 21 „za" odwołaniem przy 9 głosach przeciwnych. Na to stanowisko zgłoszono dwoje kandydatów: Hannę Zych-Cisoń i odwołanego z funkcji Jerzego Barzowskiego.  W głosowaniu tajnym Hanna Zych-Cisoń otrzymała 20 głosów „za", zaś radny Jerzy Barzowski 8 głosów „za".

Na sesji wystąpiła również Ewa Lieder, posłanka na Sejm RP, która 5 września została powołana do Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Gospodarczej. W swoim wystąpieniu mówiła: „(…) doskonale wiem, że Pomorze to ziemia wolności i odpowiedzialności. Dzisiaj jak nigdy Polska znów potrzebuje ożywczego wiatru od morza. Wiatru, który przywróci Polskę Polkom i Polakom.

Obecnie na samorządzie województwa pomorskiego spoczywa moralny obowiązek trwania na stanowisku obrońcy demokracji. Bo demokracja to nie tylko sposób zdobycia władzy, ale również sposób sprawowania władzy.

(…) Nie możemy pozwolić aby odrodziło się państwo totalitarne z jedną partią jako jego siłą przewodnią. Dzisiaj trzeba, aby z Pomorza płynął jak najlepszy przykład, jak powinno funkcjonować samorządowe województwo. Musimy dać świadectwo tego, że centralizacja zmniejsza szanse rozwojowe.

Prawdziwe korzyści osiąga się, kiedy odpowiedzialność za dobro wspólne spoczywa na barkach gospodarza regionu. Silne województwa, to jak pisał patron tej sali, Lech Bądkowski, w »Pomorskiej myśli politycznej«, to silna Polska. Próba budowania silnej Polski osłabiając regiony musi skończyć się fiaskiem. Oby jedynie fiaskiem koncepcji, nie zaś fiaskiem regionów i Polski. (…)".

view szablon artykułu