Aktualności

Zmiany personalne w trzech pomorskich szpitalach

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Tomasz Sławatyniec został nowym prezesem Szpitala Dziecięcego POLANKI w Gdańsku, a do zarządu Szpitali Wojewódzkich w Gdyni powołano Janusza Bonieckiego oraz Adama Główczewskiego. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, w wyniku odwołania obecnego dyrektora, jego obowiązki przejęła pani Bernadetta Lewicka.

Szpital Dziecięcy POLANKI w Gdańsku sp. z o.o.

Z końcem 2014 roku swoją pracę zawodową zakończył dr Tadeusz Podczarski, w ostatnich latach prezes Szpitala Dziecięcego POLANKI w Gdańsku sp. z o.o. Podczas oficjalnego spotkania, marszałek Mieczysław Struk podziękował prezesowi za długoletnią pracę i zaangażowanie, wręczając mu statuetkę Gryfa Pomorskiego. Z dniem 2 stycznia br., decyzją rady nadzorczej nowym prezesem Szpitala Dziecięcego POLANKI sp. z o.o. został Tomasz Sławatyniec.

Tomasz Sławatyniec – jest lekarzem – specjalistą w zakresie chorób płuc oraz pediatrą. Ukończył w 1982 r. Akademię Medyczną w Warszawie. Później ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia MBA na tej samej uczelni. Pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, następnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie. W latach 1991-1999 był dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Od sierpnia 2013 r. do końca 2014 r. zarządzał Szpitalem Morskiego im. PCK w Gdyni sp. z o.o. 

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.

30 grudnia 2014 r. dokonano wyboru Zarządu Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. (powstałych w wyniku połączenia Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni oraz Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni). Do składu Zarządu powołano Janusza Bonieckiego (Prezes Zarządu) oraz Adama Główczewskiego (Wiceprezes Zarządu). Powstała w wyniku połączenia spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 2 stycznia 2015 r.

Janusz Boniecki z wykształcenia jest inżynierem, absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Ponadto ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania firmą w opiece zdrowotnej, zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia, a także Master of Business Administration dla Kadry Medycznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od lat związany z ochroną zdrowia. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Zespołu Opieki Medycznej w Tczewie, był zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a od 2008 r. jest prezesem „Szpitali Tczewskich S.A.".

Adam Główczewski z wykształcenia jest ekonomistą, od 2012 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Zarząd Województwa Pomorskiego z dniem 29 grudnia 2014 r. odwołał Ryszarda Stusa ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. W ocenie Zarządu Województwa Pomorskiego nowy szpital, wybudowany trzy lata temu za blisko 310 mln zł, wymaga ze strony kierującego placówką nowoczesnych rozwiązań zarządczych.

Powodem odwołania była utrata zaufania Zarządu Województwa Pomorskiego do obecnego dyrektora szpitala, wynikająca z pogorszenia się w ostatnich kilku miesiącach sytuacji finansowej placówki. Według Zarządu Województwa Pomorskiego na wynik finansowy miał wpływ m.in. brak podpisanej w okresie od 1 września br. umowy z NFZ na świadczenia udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co skutkowało brakiem przychodów w wysokości blisko 1,4 mln zł przy stale ponoszonych kosztach funkcjonowania SOR. Pomimo wcześniejszych zapewnień Dyrektora nie uzyskano w tym czasie finansowania z NFZ w trybie tzw. 19, czyli świadczeń w stanach nagłych.  Brak podpisanej umowy z NFZ na SOR spowodował również zagrożenie rozwiązania umowy unijnej  przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku" w związku z niezachowaniem trwałości projektu, co mogło skutkować zwrotem środków w wysokości nawet 5 mln zł.

Jednocześnie z dniem 30 grudnia 2014 r. powierzono obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Pani Bernadetcie Lewickiej, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa słupskiego szpitala.

 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka