Aktualności

Zmarł Roman Giedrojć. Główny Inspektor Pracy i radny województwa

Roman Giedrojć
Roman Giedrojć. Fot. Sławomir Lewandowski

Nie żyje Roman Giedrojć. Zmarł w Bydgoszczy w niedzielę, 27 sierpnia w wieku 67 lat.

 

Główny Inspektor Pracy pochodził z Bydgoszczy. Jednak od lat 80. był związany ze Słupskiem, w którym mieszkał i pracował.

 

Słupszczanin z Bydgoszczy – specjalista prawa pracy

Roman Giedrojć urodził się 28 lutego 1950 r. w Bydgoszczy. Był absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (kierunek – konstrukcje i eksploatacja maszyn rolniczych) oraz Akademii Rolniczej w Lublinie (specjalność – technika i energetyka). Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa pracy. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność". Należał też do Polskiego Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego.

Był wieloletnim pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1994 r. kierował Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku. W latach 1997-2001 z listy Akcji Wyborczej Solidarność został posłem na Sejm RP III kadencji. W latach 1998-2001 był zastępcą przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. 

W latach 2006-2008 był zastępcą Głównego Inspektora Pracy w Warszawie. Był  też członkiem Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy – SLIC (Senior Labour Inspectors Committee).

W 2014 r. uzyskał mandat radnego województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości  pomorskiego. 4 lutego 2016 r. przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Pracował też jako wykładowca prawa pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

Należał do  Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego  i Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego.

Za zasługi w zakresie ochrony pracy został odznaczony brązowym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Miał żonę i dwoje dzieci. 

 

 

Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

Romana Giedrojcia

Radnego Województwa Pomorskiego

i

Głównego Inspektora Pracy

 

W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
wyrazy szczerego współczucia Bliskim Zmarłego

składają

 

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Jan Kleinszmidt

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

 

view szablon artykułu