Aktualności

Zmarł Andrzej Grzyb

$image_alt
Andrzej Grzyb. Fot. archiwum UMWP

Po długiej chorobie, 5 lipca 2016 r., w wieku 64 lat zmarł Andrzej Grzyb, senator RP, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, samorządowiec, poeta, prozaik i publicysta. W pamięci wielu pozostanie przede wszystkim jako społecznik i regionalista, niestrudzony propagator Kociewia, jego tradycji i kultury, bowiem całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz małej ojczyzny.

Andrzej Grzyb urodził się 7 czerwca 1952 r. w miejscowości Złe Mięso nad rzeką Wdą na Kociewiu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim, a następnie studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim. 

W latach 1993-98 pełnił funkcję burmistrza miasta Czarna Woda. Dzięki jego inicjatywie Czarna Woda otrzymała prawa miejskie. Był założycielem Towarzystwa Przyjaciół Czarnej Wody, twórcą (1993) i redaktorem pisma samorządowego „Merkuriusz Czarnej Wody" oraz organizatorem czarnowodzkich Biesiad Literackich, które zyskały dużą popularność na Pomorzu.

Od 1990 r. był radnym gminy kaliska, gminy miejskiej Czarna Woda i powiatu starogardzkiego. W 1998 r. został wybrany starostą starogardzkim i funkcję tę pełnił do 2002. W tym czasie był też współinicjatorem i pierwszym prezesem Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba".

W wyborach samorządowych w 2002 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, piastując w nim funkcję wiceprzewodniczącego. Był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, członkiem Komisji Budżetu i Finansów (ponad rok – jako przewodniczący), członkiem Komisji Edukacji Nauki i Sportu, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego.

Jesienią 2007 r. startował w wyborach do parlamentu z ramienia Platformy Obywatelskiej i został wybrany senatorem RP.

Należał do Związku Literatów Polskich i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Był członkiem społecznych rad: Muzeum we Wdzydzach, Muzeum Kociewskiego w Starogardzie Gdańskim, Muzeum Narodowego w Gdańsku i Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie".

Równolegle z pracą zawodową i działalnością społeczną kontynuował twórczość literacką, mocno związaną z ziemią kociewską. Wydał blisko czterdzieści książek, publikował wiersze, utwory prozatorskie oraz artykuły publicystyczne, głównie w prasie pomorskiej.

Andrzej Grzyb był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i za twórczość literacką. Laureat nagród i wyróżnień „Gdańskich Wiosen Poetyckich" w l. 1973-1975. Laureat „Gdańskiego Kandelabra", konkursu poetyckiego Uniwersytetu Gdańskiego (gdzie jurorem był Zbigniew Herbert). Otrzymał „Skrę Ormuzdową" (nagrodę miesięcznika „Pomerania") za działalność społeczną i literacką. Trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki „Costerina". W 2005 r. otrzymał Honorową Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość literacką, a w 2006 nagrodę „Kociewskie Pióro".

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Grzyba odbędą się najprawdopodobniej w sobotę, 9 lipca, w Czarnej Wodzie.

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

ś.p.

Andrzeja Grzyba

Senatora RP w latach 2007-2015, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

w latach 2002-2007, byłego burmistrza Czarnej Wody i starosty starogardzkiego

 

Niezłomnego propagatora Kociewia i Pomorza, społecznika, twórcy literackiego,

autora blisko 40 książek i licznych wierszy, utworów prozatorskich i artykułów publicystycznych, obchodzącego w 2015 r. jubileusz 40-lecia debiutu książkowego.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka