Aktualności

Zintegrowana Opieka Zdrowotna – od idei do wdrożeń

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/odua

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, zaprasza do udziału w I Sympozjum „Zintegrowana Opieka Zdrowotna – od idei do wdrożeń", organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2015 r. w Gdańsku.

Będzie to pierwsza z cyklu regionalnych konferencji, których celem jest propagowanie idei tworzenia ekosystemu organizacji i instytucji, sprzyjającego powstawaniu i wdrażaniu modeli w zakresie opieki zintegrowanej i telemedycyny. Promowanie efektywnych i mierzalnych rozwiązań w zakresie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej jest myślą przewodnią I Sympozjum. Koncepcje koordynacji działań wypracowane w województwie pomorskim, wzmocnione dobrymi doświadczeniami ze świata, Europy i innych regionów Polski, przyczynią się z pewnością, po ich zaimplementowaniu, do usprawnienia i unowocześnienia opieki nad pacjentami, umożliwiając tym samym wykorzystanie posiadanych zasobów.

Od ponad roku w naszym regionie realizowany jest Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan, który jest elementem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i określa, jako priorytetowy, kierunek działań porządkujących i ułatwiających dostęp pacjentów do usług zdrowotnych.

Organizatorzy konferencji działają w oparciu o Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, którego sygnatariuszami są najważniejsi interesariusze pomorskiego systemu zdrowia.

I Sympozjum „Zintegrowana Opieka Zdrowotna – od idei do wdrożeń" zostało podzielone na cztery części, w których po wprowadzeniu odbędzie się dyskusja panelowa. Tematy paneli dyskusyjnych:

  • Opieka zintegrowana z perspektywy Europy, Polski i Pomorza.
  • Od kompleksowej do koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
  • Opieka kompleksowa i zespoły interdyscyplinarne w lecznictwie szpitalnym.
  • Technologiczne i  organizacyjne wsparcie opieki zintegrowanej.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2015 r., w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, w godz. 8.30-16.00.

 

UWAGA! Rejestracja na I Sympozjum „Zintegrowana Opieka Zdrowotna – od idei
do wdrożeń" została zakończona!

 

Zobacz: Program ramowy - 11.12.2015 r.

Oprac. AK

 

view szablon artykułu