Aktualności

Strażacy nie tylko gaszą pożary. Za co jeszcze można ich nagrodzić? Floriany czekają

Szkolenie strażaków
Fot: źródło: strazbytow.powiat.pl

Kto najlepiej wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a komu udaje się świetnie chronić środowisko? Komu zawdzięczamy zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego? Na te i wiele innych pytań odpowie Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych Floriany.

 

– Integracja społeczna, począwszy od sąsiedzkiej pomocy po różne inicjatywy wymyślane i realizowane przez grupę lub całą społeczność, zawsze była i będzie wielką wartością. To właśnie ta siła buduje potęgę społeczności, decyduje o jej rozwoju i buduje lepszą przyszłość. Strażacy ochotnicy sami lub w ścisłej współpracy z różnymi środowiskami swoich wsi i gmin, organizują i realizują bez rozgłosu różne inicjatywy wykraczające poza ich podstawową działalność, czyli ratownictwo i zapewnianie bezpieczeństwa – mówi Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka", pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu Floriany.

 

Ochotnicze straże pożarne

Powstały z potrzeby ratowania i pomagania, przede wszystkim w przypadkach pożarów, które niszczyły całe osady i wsie. Dziś jest to wykwalifikowana, profesjonalnie wyposażona i stale doskonaląca swoje kwalifikacje liczna kadra ratownicza – to prawie 700 tysięcy członków, w tym ok. 450 tysięcy strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych, ponad 66 tysięcy kobiet oraz 100 tysięcy młodych ludzi tworzących młodzieżowe drużyny pożarnicze.

 

Czym się zajmują strażacy ochotnicy?

Strażacy ochotnicy m.in gaszą pożary, udzielają pomocy w zakresie ratownictwa technicznego i drogowego, powodziowego i wodnego, lodowego, chemicznego i ekologicznego, medycznego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego. Na co dzień wykonują różne zawody, ale wolny czas poświęcają mieszkańcom swoich wsi, miasteczek i miast.

To właśnie oni pomagają również w budowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych, budowie i naprawie dróg, chodników, placów zabaw. Angażują się w tworzenie leśnych ścieżek edukacyjnych, akcje oczyszczania lasów i rzek, uczą, jak unikać zagrożeń i prawidłowo reagować w różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacjach, Wyjaśniają, jak należy bezpiecznie poruszać się na drodze i poboczach oraz otaczają opieką seniorów, organizując pomoc w codziennym życiu czy umożliwiając im spotkania w świetlicach. Inicjują i organizują również festyny, pikniki, a także czuwają nad bezpiecznym przebiegiem imprez oraz wydarzeń.

 

Za jakie działania można otrzymać Floriana?

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych Floriany ma promować i nagradzać najlepsze inicjatywy społeczne zrealizowane w latach 2015-2016, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także zachęcać do rozwoju i integracji środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 

Konkursowe kategorie

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w 12 kategoriach:

 • Rozbudowa lokalnej infrastruktury
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Ochrona środowiska i ekologia
 • Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
 • Edukacja
 • Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki
 • Kultura i tradycja
 • Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń
 • Integracja społeczna
 • Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego
 • Współpraca zagraniczna
 • Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

 

Zakończenie konkursu

Statuetki Floriana i nagrody czekają na najlepsze inicjatywy. Kandyatów można zgłaszać do 28 lutego 2017 r. Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody, odbędzie się 4 maja 2017 r. w Dniu św. Floriana, patrona strażaków.

Więcej informacji: Floriany

view szablon artykułu