Aktualności

Zgłoś kandydata do Srebrnego Drzewka

Srebrne drzewka
Fot. Karolina Nowik-Malcharek

Jeśli znasz kogoś, kto działa społecznie i uważasz, że zasługuje na wyróżnienie, to zgłoś go do Srebrnego Drzewka. Jest to nagroda marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka, przyznawana za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa pomorskiego. Termin nadsyłania kandydatur upływa 25 września 2016 r.

Ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki Srebrnego Drzewka.

Zgłoszenia do nagrody

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nagroda jest przyznawana, w szczególności za:

  • wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie,
  • tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej,
  • inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne,
  • aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
  • wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej,
  • wspieranie i promowanie wolontariatu,
  • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej,
  • całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody zostaną wręczone w listopadzie podczas konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wniosek do nagrody

Wnioski należy przesyłać do 25 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Szczegółowych informacji udziela:

  • Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 32 68 816

Uchwała  ZWP

Zobacz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka