Aktualności

Zgłoś kandydata do Lęborskiego Lwa

$image_alt
Fot. mat. prasowe UM w Lęborku na Facebooku

Kapituła Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka Lęborski Lew zawiadamia, że od 10 do 20 czerwca 2016 r. można składać wnioski o nominowanie do otrzymania wyróżnienia Lęborski Lew. Statuetka to wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Lęborka.

Statuetka Lęborskiego Lwa to wyróżnienie przyznawane najbardziej zasłużonym mieszkańcom miasta. Kandydatów do nagrody zgłaszają mieszkańcy, zwycięzców wybiera kapituła, a jej wybór sankcjonują radni w formie uchwały podczas Lęborskich Dni Jakubowych. Nagroda przyznawana jest od 2001 r.

Wnioski można pobrać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, pokój nr 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i – wraz z uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami – złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do 20 czerwca 2016r. do godz.15.00.

Zobacz: Urząd Miejski w Lęborku

Opr. BMG

view szablon artykułu