Aktualności

Żegnaj, Profesorze...

$image_alt

Odszedł Profesor Brunon Synak – mentor pomorskich samorządowców i przyjaciel Kaszubów. Człowiek uczciwy, sprawiedliwy, dobry i niezwykle aktywny. Miłośnik Kaszub. Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego II i III kadencji. Wieloletni prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zmarł 18 grudnia 2013 roku.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Brunona Synaka

Pogrzeb Profesora Brunona Synaka odbędą się w sobotę, 21 grudnia br. Msza św. żałobna za duszę śp. Prof. Synaka rozpocznie się o godz. 9 w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Zaraz po nabożeństwie żałobnicy udadzą się na Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Zgodnie z wolą Rodziny Zmarłego, prosimy uczestniczących w uroczystości pogrzebowej o nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast wiązanek, prosimy o składanie datków na jedną z wybranych poniżej pomorskich organizacji pozarządowych:

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Dębowa 25
80-204 Gdańsk

nr konta:
61 1050 1764 1000 0090 6025 9513

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12
84-100 Puck

Bank Spółdzielczy w Krokowej - 30 8349 0002 0004 6633 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pucku - 38 8348 0003 0000 0017 2404 0001

 

Prof. Brunon Synak był jednym z ojców naszego regionalnego parlamentaryzmu, autorem pierwszych pogłębionych badań nad tożsamością, dziedzictwem i językiem Kaszubów oraz niekwestionowanym autorytetem wśród naukowców podejmujących problematykę kaszubską. Pozostawił po sobie prawie 300 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym sześć publikacji książkowych.

 
Brunon Synak urodził się 23 października 1943 roku w małej kaszubskiej wsi Podjazy niedaleko Sulęczyna. Ukończył kościerskie Liceum Pedagogiczne, w 1963 roku podjął naukę w Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Studia kontynuował na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. W 1969 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy (nagrodzonej przez rektora) poświęconej drogom życiowym młodzieży z Jego rodzinnej wsi Podjazy. Zaczął pracę w Gdyńskich Zakładach Radiowych „Radmor", jednak po roku podjął studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pod kierunkiem profesora Stefana Nowakowskiego napisał rozprawę doktorską na temat sytuacji życiowej i materialnej osób starszych na wsi. Wybór prof. Synaka padł na problem starych rolników, którzy z powodu braku następców swoje gospodarstwa przekazywali państwu za emeryturę i w samotności dożywali swych dni. Temat ten kierował uwagę na problematykę urbanizacji, ale także na ogólniej rozumiane zagadnienie starości, które w późniejszych latach powracało w aktywności badawczej Profesora Synaka.
 
Po obronie doktoratu w 1973 roku powrócił na Pomorze i znalazł zatrudnienie w Zakładzie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swej kariery naukowej Profesor dużo publikował, prowadził badania empiryczne oraz był niezwykle aktywny w stowarzyszeniach naukowych i regionalnych. W celach edukacyjnych nawiązywał także kontakty z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech). W 1983 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1989 roku został kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej. 27 grudnia 1993 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Trzykrotnie pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Profesor był niezwykle aktywnym działaczem samorządowym. Od początku istnienia Sejmiku Województwa Pomorskiego był radnym, a od 2002 do 2010 roku pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku. Ostatnią prowadzoną przez Niego sesję zaszczycił swoją obecnością premier rządu RP Donald Tusk. Natomiast minister Sławomir Nowak, w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odznaczył Profesora Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Od 1985 roku Profesor Synak należał do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Szczególną opieką otaczał studencki klub Pomorania. W latach 1998-2004 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego ZKP. Rok po jego wyborze na to stanowisko odbył się I Zjazd Kaszubów w Chojnicach. Prof. Synak doprowadził do urzeczywistnienia pomysłu księdza infułata Stanisława Bogdanowicza, proboszcza Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, by w krużgankach klasztoru przy kościele Pater Noster w Jerozolimie umieścić tablicę z kaszubską wersją modlitwy „Ojcze nasz". Pielgrzymka kaszubska do Ziemi Świętej odbyła się w jubileuszowym 2000 roku. Uczestniczyło w niej ponad 400 osób, w tym metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. W tym samym roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na własność przejęło siedziby Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy i Starbieninie. Kolejną inicjatywą prof. Synaka był wyjazd Kaszubów do Rzymu w październiku 2004 w intencji beatyfikacji biskupa Konstantyna Dominika. W watykańskiej Bazylice św. Piotra i Pawła po raz pierwszy w jej historii odprawiono wówczas nabożeństwo z elementami liturgii w języku kaszubskim. Za Jego kadencji trwały również prace nad przyjętą na początku 2005 roku ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.
 
Prof. Synak ma w swoim dorobku kilkaset rozpraw naukowych, które ukazały się w kraju i za granicą, w formie artykułów i książek. W roku 2010 wydał niezwykłe wspomnienia: „Moja kaszubską Stegna" to dzieło z pogranicza literatury pięknej i studium socjologicznego. Z tej właśnie publikacji pochodzą słowa Profesora, w których odnosi się do swojego zaangażowania w sprawy kaszubskie:

„Gdy zastanawiam się, czy warto było się angażować, poświęcać tyle czasu, nawet pieniędzy, na rzecz kaszubskiej społeczności, to odpowiedź jest jednoznaczna: zdecydowanie warto! Nie jest najważniejsze, czy ktoś bardziej lub mniej to zauważył, czy lepiej lub gorzej ocenił. Robiłem to nie dla nagród, poklasku, przypodobania się innym. Chciałem przecież spłacić zaciągnięty dług".

Za swoje działania na rzecz Małej Ojczyzny oraz badania nad kaszubszczyzną i regionalizmem został wyróżniony m.in. Medalem Stolema (1991) przyznawanym przez Klub Studencki Pomorania, Srebrną Tabakierą Abrahama (2007) i Medalem Księcia Mestwina II (2011) przyznawanym przez Radę Miasta Gdańska. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, przyznawaną wybitnym trójmiejskim naukowcom.
 
Jego odejście to bolesna strata dla całego Pomorza, o którego jedność zabiegał przez długie lata swojego aktywnego życia.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka