Aktualności

Zdrowy powrót do pracy

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/monkeybusiness

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie CEESTAHC zapraszają 6 listopada 2015 r. na konferencję pt. „Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość. Edycja 2015". Wydarzenie, które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

  • Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
  • Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
  • Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
  • Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na te pytania. Spotkanie będzie impulsem do opracowania konkretnych projektów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku braku możliwości uczestnictwa organizatorzy proszą o delegowanie przedstawiciela.

Zgłoszenia: formularz na stronie www.ceestahc.org, faks nr 12 396 38 39
Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 listopada 2015 r.

Pytania można kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

Program konferencji

 

Zdrowy powrót do pracy

Konferencja „Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość.
Edycja 2015"
———————————————————————————————————

  • 6 listopada 2015 r.
  • godz. 11.00
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Sala Herbowa
  • Gdańsk, Okopowa 21/27

Zobacz również: www.ceestahc.org

Oprac. AK

view szablon artykułu