Aktualności

Zdobądź sportowe stypendium marszałka

Dwóch chłopców siedzi na macie
Fot. ©Depositphotos/Tetyanka

Marszałek województwa pomorskiego ogłasza nabór na stypendia sportowe. Wnioski należy składać do piątku, 15 października 2016 r.

Stypendia marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w następujących kategoriach:

  • młodzieżowca,
  • juniora,
  • juniora młodszego,
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.

Szczegółowe informacje, wraz z treścią uchwały oraz wnioskami do pobrania dostępne są na stronie Departamencie Edukacji i Sportu w zakładce Sport.

Uwaga:

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

Zobacz: Departament Edukacji i Sportu

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości