Aktualności

Zbieraj zużyte baterie – dbaj o siebie i środowisko

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Gudella

Od 10 do 31 października 2014 r. trwać będzie konkurs dla szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów, w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. Konkurs przeprowadzony będzie zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego nr 39/14 z dnia 30.09.2014 r.
Pierwiastki zawarte w bateriach (kadm, rtęć, ołów, nikiel, mangan, cynk) – to pierwiastki, które nie ulegają neutralizacji i charakteryzują się wysoką szkodliwością i działaniem na zdrowie człowieka. Negatywnie oddziałują na otaczające nas środowisko naturalne, np. poprzez przenikanie substancji rakotwórczych do wód powierzchniowych i podziemnych.
 
Zbiórka  zużytych baterii i akumulatorów przyczyni się do poprawy stanu środowiska, wśród uczniów utrwali pożądane nawyki, a nagrody w postaci pomocy naukowych wpłyną na podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży.
 
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
  
Dokumenty do pobrania:
 
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka