Aktualności

Zastrzyk wiedzy i technologii dla pomorskiej ochrony zdrowia

$image_alt
Fot. Michał Kusiak

Stworzenie mieszkańcom województwa pomorskiego lepszych warunków ochrony zdrowia poprzez rozwój wiedzy w zakresie wykorzystania technologii IT – taki jest cel współpracy, którą 19 czerwca 2013 r. władze Pomorza podjęły z firmą Microsoft. To pierwsze w Europie porozumienie podpisane przez Microsoft w zakresie podwyższania kwalifikacji informatycznych w sektorze ochrony zdrowia.

Celem listu intencyjnego jest m.in.:

  • stworzenie lepszych warunków ochrony zdrowia dla mieszkańców województwa;
  • rozwój kompetencji informatycznych pracowników podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa pomorskiego jest organem tworzącym;
  • dostarczenie tym pracownikom wiedzy w zakresie wykorzystania technologii IT, w tym dotyczącej efektywnego zarządzania zasobami;
  • zbudowanie i wsparcie grupy młodych przedsiębiorstw w województwie pomorskim specjalizujących się w informatyzacji ochrony zdrowia. 

– Samorządowcy w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza po przystąpieniu Polski do zjednoczonej Europy, wykorzystali środki przede wszystkim na stworzenie i usprawnienie podstawowej infrastruktury – zauważa Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft. – Teraz jednak konkurencja pomiędzy regionami nie sprowadza się do tego, czy wybudowano drogi lub wyrównano chodniki, ale tego, gdzie warunki życia są lepsze. A to w oczach mieszkańców przede wszystkim edukacja, komunikacja i służba zdrowia. Technologie informatyczne pozwalają zwiększyć sprawność samorządu i komfort życia obywateli bez zwiększenia kosztów. To powinno być kierunkiem działania każdego samorządu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
 
Na mocy porozumienia Microsoft uruchomi projekt badawczy, który określi potrzeby w zakresie umiejętności i wiedzy kadry ochrony zdrowia. Na podstawie raportu z badania firma zarekomenduje władzom województwa pomorskiego konkretne działania. Po analizie raportu i rekomendacji, pomorski samorząd i Microsoft przygotują plan działań, będący wynikiem zaleceń raportu oraz obejmujący niezbędne działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury, czasu niezbędnego na szkolenia oraz szczegółowego harmonogramu.

Ponadto na październik 2013 r. planowana jest konferencja poświęcona wyszukiwaniu i rozwijaniu młodych podmiotówgospodarczych (start-upów), specjalizujących się w rozwiązaniach informatycznych wspierających sektor ochrony zdrowia. Będą one mogły zaprezentować swoje produkty i usługi oraz zainteresować nimi partnerów społecznych z samorządów lokalnych i administracji centralnej, uczestniczących w konferencji. Pomorski samorząd na mocy porozumienia promować będzie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych wśród kadry medycznej jako jeden z warunków rozwoju nowoczesnego systemu zarządzania ochroną zdrowia.

Konferencja „Miasta w internecie" odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Fot. Michał Kusiak

 – Porozumienie z Microsoft doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa. – Wśród założeń przyjętej przez władze Pomorza Strategii są m.in. działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego. Wiąże się to z upowszechnianiem technologii cyfrowych i usług, a zwłaszcza ze wzmacnianiem cyfrowych kompetencji mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji, w tym instytucji systemu ochrony zdrowia. Wierzymy, że dzięki strategii względem systemu ochrony zdrowia, uwzględniającej zastosowanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zapewnimy mieszkańcom województwa pomorskiego lepszy dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej.
 
Korzyści płynących z porozumienia jest wiele, a jedną z nich jest pozyskanie wiedzy o wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych w rozwoju i optymalizacji rozwiązań w obszarze e-Zdrowia. Ważnym benefitem dla obywateli i pacjentów będzie przeprowadzenie szkoleń i edukacja personelu ochrony zdrowia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, co w konsekwencji ma służyć podniesieniu efektywności i jakości obsługi w placówkach ochrony zdrowia, biorących udział w projekcie.

 
Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka