Aktualności

Zapisz się do udziału w sympozjum dotyczącym zintegrowanej opieki zdrowotnej

Dłonie obejmują krzyżyk, symbol opieki zdrowotnej
Fot. ©Depositphotos/kritiyas

Jak działa sieć szpitali? Czy pomorski system ochrony zdrowia jest przygotowany do wdrażania rozwiązań opieki koordynowanej POZ? Czy finansowane ze środków UE programy polityki zdrowotnej umożliwiają koordynację świadczeń udzielanych na różnych poziomach i współpracę świadczeniodawców w poszczególnych rodzajach świadczeń (POZ, AOS, SZP)? To tylko niektóre z pytań, na które postarają się odpowiedzieć uczestnicy III Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – czy jesteśmy gotowi do wdrożeń. Konferencja odbędzie się w środę, 6 grudnia 2017 r. Rejestracja – zakończona.

 

Organizatorami wydarzenia są Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia działając dla Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

Sympozjum ZOZ zostało objęte patronatami:

  • Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia
  • Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej
  • Polskiej Federacji Szpitali

W sympozjum mogą wziąć udział samorządowcy, prezesi i dyrektorzy podmiotów leczniczych i instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia w regionie.

 

Zdrowie dla Pomorzan_logo


Podczas sympozjum odbędzie się dyskusja nad funkcjonowaniem Systemu Podstawowego Zabezpieczenia (sieci szpitali). Zostanie też omówione przygotowanie pomorskiego systemu ochrony zdrowia do pilotaży przed wdrożeniem rozwiązań opieki koordynowanej POZ  oraz tworzenia warunków do kształcenia w zawodach medycznych, które są istotą kompleksowej opieki i zespołów interdyscyplinarnych

Spotkanie będzie podzielone na trzy panele dyskusyjne:

  • Czy wprowadzona 1 października 2017 r. sieć szpitali wspiera rozwój opieki zintegrowanej?
  • Czy potrafimy przygotować kadry do pracy w opiece zintegrowanej?
  • W jakim stopniu programy dedykowane dla obszaru zdrowia (Regionalne Programy Operacyjne i Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) służą koordynowanej opiece?

Od ponad 3 lat w naszym regionie jest realizowany Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan, który jest elementem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Głównym zadaniem jest uporządkowanie i ułatwienie dostępu pacjentów do usług zdrowotnych i zapewniających ciągłość świadczeń w zakresie: profilaktyki, diagnostyki i leczenia (RPS ZdP, Pr 3.2).

Spotkanie odbędzie się w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku). w godz. 8.30 -16.00.

Notki biograficzne 

Program III Sympozjum

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na sympozjum zakończyła się. Dziękujemy za zgłoszenia.

view szablon artykułu