Aktualności

Zamówienia publiczne w praktyce

Ludzie na spotkaniu biznesowym robią notatki
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na szkolenie o przetargach. Celem studium jest poznanie od praktycznej strony zasad stosowania Prawa zamówień publicznych i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy, zarówno w zakresie przygotowywania przetargów jako zamawiający, jak i w obszarze wykonawcy biorącego w nich udział. Zaplanowano 7 zjazdów w Gdańsku od połowy października 2016 r. do końca lutego 2017 r.

Studium skierowane jest do zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy z zakresu stosowania przepisów zamówień publicznych. Adresatami są osoby, które ze względu na zajmowane stanowiska, mają do czynienia z zamówieniami publicznymi, zarówno od strony zamawiającego, jak też od strony wykonawcy. Uczestnicy wezmą udział w 84 godzinach zajęć (VII zjazdów) z naciskiem na warsztaty, prowadzone przez ekspertów praktyków z doświadczeniem, którzy na co dzień zajmują się zamówieniami publicznymi.  

Tematyka studium:

 • Wprowadzenie do Prawa zamówień publicznych
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • Postępowanie o zamówienie publiczne – jak je przeprowadzić?
 • Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych i wynikające z nich zobowiązania
 • Zamówienia publiczne od strony wykonawcy, w tym zagadnienia z zakresu robót budowlanych
 • Organizacja obsługi zamówień publicznych w jednostce 
 • Pozostałe tryby udzielania zamówień – zasada konkurencyjności  w projektach UE, zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
 • Sprawozdawczość i kontrola zamówień publicznych, orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych
 • Zajęcia prowadzone są różnymi metodami pracy, z dużym naciskiem na metody warsztatowe, co umożliwia aktywny udział uczestników oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności na podstawie wiedzy zdobywanej podczas zajęć.

Więcej: Agencja Rozwoju Pomorza 

 

view szablon artykułu