Aktualności

Zakończono projekt „Szerokopasmowe Pomorskie”

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Orange Polska zakończył budowę regionalnej sieci szerokopasmowej w Pomorskiem. Dzięki projektowi „Szerokopasmowe Pomorskie", sfinansowanemu z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ponad 100 tys. mieszkańców z 253 miejscowości uzyskuje możliwość dostępu do szybkich i nowoczesnych usług internetowych.

Konferencja poświęcona projektowi odbyła się w poniedziałek, 6 października br., w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO. Poprzedziła ją konferencja z udziałem ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego, wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz prezesa Orange Polska S.A. Bruno Duthoit oraz Piotra Muszyńskiego, wiceprezesa Orange Polska S.A..

Budowa sieci szerokopasmowej w województwie pomorskim rozpoczęła się w marcu 2012 r. W ramach projektu „Szerokopasmowe Pomorskie" wybudowano sieć światłowodową o łącznej długości 1818 km. tworzącą szkielet infostrady. Inwestycję zrealizowano na terenie 66 gmin zlokalizowanych w 16 powiatach. Nowoczesna sieć dotarła do 253 małych miejscowości (zamieszkałych przez ponad 100 tys. osób), w których dotychczas nie było infrastruktury niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług internetowych.

Łączna wartość projektu wyniosła 137 mln zł, z czego 36 mln zł stanowiła dotacja unijna a pozostała część to środki własne Orange Polska.

Wybudowana w województwie pomorskim sieć szerokopasmowa daje możliwość rozwoju sieci lokalnych, które pozwolą na doprowadzenie usług internetowych bezpośrednio do domów. Dzięki zapewnieniu otwartości i neutralności technologicznej sieci szerokopasmowych każdy operator może do nich przyłączyć własną sieć lokalną i świadczyć detaliczne usługi internetowe mieszkańcom.

– Możemy dzisiaj mieć szczególne powody do zadowolenia, bowiem największym do tej pory zrealizowanym w Polsce projektem z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej z udziałem środków europejskich jest projekt Szerokopasmowe Pomorskie. Jesteśmy jedynym województwem, które nawiązało współpracę nie tylko z dużym operatorem telekomunikacyjnym tj. firmą ORANGE, ale także z trzema mniejszymi operatorami, którzy realizują projekty z zakresu sieci szerokopasmowych, w ramach RPO WP, komplementarne i wzajemnie się uzupełniające. – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WP dofinansował w ciągu ostatnich siedmiu lat 19 projektów m.in. z zakresu rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego na łączną kwotę ponad 71 mln zł, wspierając przedsięwzięcia związane z tworzeniem infrastruktury i usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego m. in. w obszarze edukacji, zdrowia, administracji oraz kultury.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 to największe przedsięwzięcie finansowe w historii regionu. Wartość programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 938 mln euro. Ze środków RPO WP, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, finansowane są projekty z niemal wszystkich dziedzin gospodarki i usług publicznych.

 

 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka