Aktualności

Zabierz głos w sprawie rozwoju Pomorza

$image_alt
Fot. Sławomr Lewandowski

– W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych: blisko 1,7 mld euro – powiedział marszałek Mieczysław Struk, otwierając konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Konferencja inaugurująca odbyła się 10 października 2013 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.

W województwie pomorskim przyjęto trójstopniowy system opracowania dokumentów strategiczno-operacyjnych. We wrześniu 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zawierającą fundamentalne zasady i kryteria, jakie będą obowiązywały na poziomie operacyjnym. Zgodnie z zapisami Strategii, zasadniczymi narzędziami jej realizacji są regionalne programy strategiczne (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, aktywności zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia, transportu oraz energetyki i środowiska.
 
Dwufunduszowy (tzn. łączący Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kolejny etap procesu – etap wykonawczy. Akcenty w okresie programowania 2014-2020 będą odmienne od tych w minionym 10-leciu. Komisja Europejska i polski rząd będą wymagać silnej koncentracji wydatków na takich zagadnieniach, jak komercjalizacja wiedzy, odnawialne źródła energii, ekoefektywność oraz zwalczanie ubóstwa.
 
Charakterystyczne dla nowego RPO będzie jeszcze silniejsze niż dotychczas nastawienie na realizację projektów partnerskich, a także tzw. podejście terytorialne, polegające na ustalaniu z reprezentacjami różnych części regionu spójnych pakietów przedsięwzięć rozwojowych.
 
Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 potrwają do 21 listopada 2013 r.
 

* * *

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Gdzie i kiedy odbędą się spotkania i konferencje?

Zobacz na stronie

www.strategia2020.pomorskie.eu

 
 
 
Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka