Aktualności

Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Na ostatniej, XXVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 25 marca, przyznano honorowe wyróżnienia województwa dla prof. Józefa Borzyszkowskiego oraz Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.

Prof. Józef Borzyszkowski – ur. 6 lutego 1946 roku we wsi Karsin. W 1964 roku podjął studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Na seminarium prof. dr hab. Stanisława Gierszewskiego. Z chwilą powstania Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku został jego pracownikiem przechodząc tu wszystkie stopnie kariery naukowo-zawodowej od asystenta do profesora. W 1976 roku obronił rozprawę doktorską, w 1982 roku uzyskał stopień dr hab. na podstawie rozprawy „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848 - 1920". W 1992 roku uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1997 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1990 - 1996 był wicewojewodą gdańskim, a w latach 1991-1993 także senatorem RP, reprezentującym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym przez dwie kadencje – w latach 1986-1992 – był prezesem Zarządu Głównego.

Od początku kariery zawodowej prof. Józef Borzyszkowski łączył pracę naukową z działalnością społeczną, zwłaszcza w ruchu kaszubsko-pomorskim. Już jako student został prezesem Klubu Młodej Inteligencji „Pomorania", działającym przy Zarządzie Głównym ZK-P, a z czasem także prezesem Oddziału Gdańskiego i członkiem Zarządu Głównego Zrzeszenia – tej największej dziś na Pomorzu organizacji pozarządowej. Prof. Józef Borzyszkowski od wielu lat uczestniczy także w społecznym życiu naukowym będąc członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka" w Łomży. Jest ponadto inicjatorem, współzałożycielem i prezesem towarzystwa naukowego pn. Instytut Kaszubski w Gdańsku oraz przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego jego rocznika „Acta Cassubiana". W przeszłości uczestniczył w pracach wielu rad naukowych i muzealnych. Od chwili powstania w 1968 roku wspiera Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W latach 1991-1993 był wiceprzewodniczącym Rządowego Zespołu ds. Opracowania Koncepcji Nowego Ustroju Terytorialnego Państwa przy Premierze Janie Krzysztofie Bieleckim, a w latach 1998-1999 członkiem Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Premierze Jerzym Buzku.

Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku – Hospicjum Pallottinum powstało w Gdańsku w 1983 roku, jako inicjatywa Kościoła i środowiska służby zdrowia Akademii Medycznej. Duszpasterze, profesorowie, lekarze i studenci podjęli w trudnym czasie stanu wojennego opiekę nad nieuleczalnie chorymi na nowotwór w ich domach. W 1991 roku Hospicjum utworzyło Wojewódzki Ośrodek Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, który prowadzi opiekę hospicyjną w Gdańsku, a konsultacjami z zakresu medycyny paliatywnej obejmuje całe województwo pomorskie. 


W imieniu Hospicjum nagrodę odebrał dyrektor ks. Jędrzej Orłowski SAC. 
Fot. Sławomir Lewandowski 


Hospicjum otacza opieką domową ponad 1000 pacjentów rocznie. W 2003 roku powstał dom hospicyjny, gdzie znajdują bezpieczny kąt i profesjonalną opiekę najbardziej potrzebujący pacjenci. Oddział dla dorosłych może pomiescić 20 pacjentów. Od 1 czerwca 2003 roku pierwszy na Pomorzu hospicyjny oddział dla nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży przyjmuje małych pacjentów z ich rodzinami. Hospicjum współpracuje na stałe z ponad 50 szkołami, ucząc przez pracę szacunku dla osób chorych.

Od stycznia 2004 roku dobre tradycje Hospicjum Pallottinum przejęła instytucja o nowym statucie, która otrzymała imię jej założyciela: Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Hospicjum służy nieuleczalnie chorym w ostatecznej fazie choroby, bez względu na ich wyzwanie i system wartości. Świadczenie zdrowotne w opiece hospicyjnej realizowane są przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad ciężko chorym. Hospicjum działając od 30 lat znane jest tysiącom rodzin, ale także społeczności Pomorza. Gdańskie Hospicjum ma olbrzymi wkład w propagowanie idei „Hospicjum to też Życie", poprzez działania społeczno-edukacyjne prowadzone w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych. Hospicjum im. E. Dutkiewicza SAC jest inicjatorem rozwoju wolontariatu na Pomorzu i w całej Polsce. Obok wolontariatu medycznego i akcyjnego w Hospicjum działa także wolontariat resocjalizacyjny prowadzony we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku-Przeróbce. 

Rok 2013 jest czasem jubileuszy – 30-lecia działalności Hospicjum, 10-lecia funkcjonowania Domu Hospicyjnego oraz 10-lecia pracy Fundacji Hospicyjnej.

 

Małgorzata Pisarewicz

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka