Aktualności

XXXI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas czerwcowej sesji sejmiku radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z wykonania budżetu za rok 2012. Pomorscy parlamentarzyści zagłosowali też za przyjęciem stanowiska związanego z kontraktowaniem usług medycznych przez NFZ w Pomorskiem, skierowanego do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2012 rok wyczerpująco przedstawił marszałek Mieczysław Struk. Poinformował także o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Również przewodniczący komisji rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego, radny Piotr Gontarek, nie zgłosił zastrzeżeń. Radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego 19 głosami „za" (sześcioro radnych było przeciw, troje wstrzymało się od głosu).
 
W dalszej części obrad radny Andrzej Bartnicki, przewodniczący komisji zdrowia sejmiku, przedstawił stanowisko pomorskich radnych w sprawie niedawnych rozstrzygnięć pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a którego wyniku część szpitali podległych samorządowi województwa utraciło kontrakty m.in. na badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a wiele poradni nie otrzymało kontraktów na usługi specjalistyczne.
 
„Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją związaną z procesem kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych w roku 2013" – czytamy w stanowisku, skierowanym do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
 
Radni zaapelowali o unieważnienie konkursów na świadczenia medyczne do czasu pilnego wniesienia nowych uregulowań prawnych przystających do rzeczywistości, m.in. zawierania umów na okres dłuższy niż trzyletni czy też wprowadzenia gradacji usług specjalistycznych, tj. usług wysokospecjalistycznych realizowanych przez duże podmioty lecznicze (kompleksowość) i usług specjalistycznych, świadczonych na terenie danego samorządu.
 
Większość radnych (21 osób) opowiedziało się za przyjęciem stanowiska, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
 
Radni przyjęli także uchwały, w których samorząd województwa pomorskiego wyraża wolę przejęcia od województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód, obejmującej szlaki wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski).
 
Radni zgodzili się na pomoc finansową w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. W tym roku pomorskie władze na ten cel przekażą 250 tysięcy złotych. Środki finansowe trafią do 14 jednostek OSP w: Debrznie, Dębnicy Kaszubskiej, Karsinie, Kościerzynie, Bożympolu Wielkim, Dretyni, Pelplinie, Smętowie Granicznym, Hopowie, Kielnie, Tuchomiu, Zbychowie oraz Karwi.
 


Ludmiła Jezierska
Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka