Aktualności

XX Konkurs Prac Magisterskich i XIII Konkurs Prac Licencjackich

Studenci z dyplomami
Fot. ©Depositphotos/Dmitrijs Dmitrijevs

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w dorocznych konkursach prac magisterskich i licencjackich. Edycja trwa od września 2016 r. do marca 2017 r. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją recenzenta przewidziano do 31 grudnia 2016 r.

 

Celem konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego i promowanie szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej i działalności PTE wśród młodzieży akademickiej. 

Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego, wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją recenzenta możliwe jest od września do końca grudnia 2016 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Zostaną wybrane te, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  Obrady kapituły odbędą się w lutym 2017 r., a w marcu, na posiedzeniu Zarządu PTE Oddział w Gdańsku, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.

Główną nagrodą w Konkursie Prac Magisterskich jest Nagroda im. Profesora Lucjana Hofmana, wieloletniego prezesa PTE w Gdańsku, ekonomisty o niekonwencjonalnej osobowości, a w Konkursie Prac Licencjackich – nagroda ufundowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku.

Prace należy składać do 31 grudnia 2016 r. w wersji papierowej i elektronicznej, z opinią promotora i recenzją oraz adresem autora na adres: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Długi Targ 46/47
90-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub  Konkurs Prac Licencjackich.

W razie pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się  z biurem PTE Oddział w Gdańsku:

  • tel. 58 301 52 46
  • e-mail: biuro@gdansk.pte.pl                                                                              

Więcej: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Patronat honorowy nad konkursami objął marszałek województwa pomorskiego

Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Departament wskazany do realizacji: Departament Rozwoju Gospodarczego (tel. 58 32 68 300)

 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości