Aktualności

XLIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jakie uchwały będą przyjmować radni podczas pierwszej wiosennej sesji? [TRANSMISJA]

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

21 marca 2018 r. — XLIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Podczas pierwszej wiosennej sesji radni będą przyjmować uchwały:

 

— w sprawie stanowiska dotyczącego rozpoczęcia działań zmierzających do konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce. Sejmik Województwa Pomorskiego stanowczo apeluje o wstrzymanie wszelkich prac w kierunku przejęcia Grupy Kapitałowej LOTOS przez Grupę Kapitałową ORLEN.

— w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie pomorskim". Mechanizm ten ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania o charakterze zwrotnym. Chodzi o wspieranie projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, a także o wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach.

— w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Osłonka, gminie Nowy Dwór Gdański, oznaczonej jako działka nr 44/10, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.

—  w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok.

— w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

 

— Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski przedstawi informację dotyczącą realizacji zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Będzie to odpowiedź na zarzuty ze strony wojewody, które padły  podczas konferencji prasowej 8 marca 2018 roku. Według wojewody pomorskiego po przejęciu zadań urzędu marszałkowskiego dotyczących m.in. wydawania decyzji o świadczeniach 500 plus, Pomorski Urząd Wojewódzki musi borykać się zaległościami. Rzekomo mają one wynikać ze zbyt powolnej pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na koniec marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zaprezentuje sprawozdanie z pracy Zarządu Województwa Pomorskiego.

Transmisja:

view szablon artykułu