Aktualności

XIV Baltic Sea NGO Forum

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/kasto

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w dniach 10-11 czerwca 2016 r. odbędzie się 14. Baltic Sea NGO Forum. Weźmie w nim udział ponad 100 osób – przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z krajów regionu Morza Bałtyckiego, jak również sektorów rządowych i samorządowych z całego regionu.

Forum ma na celu budowę i wzmacnianie partnerskiej współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych w regionie Morza Bałtyckiego, jak również innych podmiotów zainteresowanych wzmacnianiem współpracy w regionie.

Wiodące tematy tegorocznego forum:

  • Kultura i innowacje społeczne
  • Wyzwania dla sektora obywatelskiego i społecznego
  • Procesy migracyjne w Europie

Zagadnienia zostaną poddane wspólnej analizie w kontekście rozwoju ekonomii społecznej regionu Morza Bałtyckiego.

Organizator: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

XIV Baltic Sea NGO Forum
10-11 czerwca 2016 r., piątek i sobota
Europejskie Centrum Solidarności
plac Solidarności 1
Gdańsk

Więcej informacji: Baltic Sea NGO Forum

Opr. BMG

view szablon artykułu