Aktualności

XII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Informacja o o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2015 r. oraz uhonorowanie osób najbardziej zaangażowanych w realizację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – to były jedne z ważniejszych punktów podczas obrad XII sesji Sejmiku, która odbyła się 28 września br.

Na początku spotkania marszałek Mieczysław Struk przedstawił informację na temat realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Była to jednocześnie okazja do uhonorowania osób, które przyczyniły się do realizacji najważniejszej w historii samorządu województwa pomorskiego inwestycji infrastrukturalnej. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki z oryginalnym fragmentem szyny Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się Cancalon François, ekspert ds. Transportu Inicjatywy JASPERS, Andrzej Massel, zastępca dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie, prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Marcin Wołek z Katedry Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Andrzej Kondracki, kierownik oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Izabela Rozwadowska, poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Leszek  Lewiński zastępca dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni, Andrzej Pawłowski – wiceprezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i dyrektor ds. eksploatacji, Przemysław Wróbel – dyrektor Departamentu Wdrażania Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Maciej Gładyga – zastępca dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku Jadwiga Charzyńska, Halina Płonka – zastępca dyrektora Wydziału Skarbu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, były marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski oraz Hanna Dzikowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Marszałek Mieczysław Struk osobiście podziękował za zaangażowanie także prezesowi PKM Krzysztofowi Rudzińskiemu, wiceprezesowi Tadeuszowi Heydzie oraz Tomaszowi Konopackiemu, rzecznikowi PKM.

W uroczystości wzięli również udział radni poprzedniej kadencji województwa pomorskiego, którzy nie zasiadają obecnie w ławach Sejmiku.

 

Małgorzata Pisarewicz 
Fot. Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka