Aktualności

Wyróżnienie dla Pomorskiej SSE

$image_alt

W najnowszym rankingu fDi Magazine, grupa Financial Times, GlobalFreezones of the Year 2014, wyróżniono 4 polskie specjalne strefy ekonomiczne. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała nagrodę specjalną za aktywność CSR, w tym programy dla młodych matek, stypendia dla naukowców i szkolnictwo zawodowe.
Jesteśmy w pierwszej trójce najatrakcyjniejszych stref ekonomicznych w Europie, a naszym walorem jest m.in. wysoki poziom nowych technologii – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej poświęconej najnowszym wynikom rankingu fDi Magazine dot. SSE. Spotkanie z udziałem podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik odbyło się 21 października 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. Wicepremier Piechociński przypomniał, że specjalne strefy ekonomiczne od 15 lat z powodzeniem wspierają inwestorów. – Blisko 3/4 kapitału lokowanego na terenach objętych strefami to polskie firmy. Na tych terenach inwestują również Niemcy, Amerykanie, Holendrzy czy Włosi – dodał.
 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Fot. mat. prasowe PSSE  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Fot. mat. prasowe PSSE

 
W opinii wicepremiera, jednym z bardzo ważnych zadań, które spoczywa na kierujących SSE, jest m.in. proces kształcenia zawodowego. – Bardzo ważna w tym obszarze jest ścisła współpraca ze szkołami i uczelniami zawodowymi, aby uwzględnić przede wszystkim potrzeby rynku pracy – wyjaśnił.
 
W najnowszym rankingu fDi Magazine, grupa Financial Times, GlobalFreezonesof the Year 2014, wyróżniono 4 polskie specjalne strefy ekonomiczne. Tegoroczna klasyfikacja odbyła się po raz pierwszy na nowych zasadach uwzględniających podział w zależności od kontynentu.
 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Wyróżnienie otrzymała też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała nagrodę specjalną za aktywność CSR, w tym programy dla młodych matek, stypendia dla naukowców i szkolnictwo zawodowe.
 
Wałbrzyska SSE została rekomendowana jako miejsce przyjazne inwestorom, przede wszystkim dzięki szczególnej pomocy podczas przeprowadzania przedsiębiorcy przez proces ubiegania się o zezwolenie oraz tzw. opiekę poinwestycyjną, czyli pomoc w kontaktach z samorządami oraz poddostawcami. W poprzednim rankingu, Invest-Park został sklasyfikowany  na 4. miejscu w Europie i 22. na świecie.
 
Zobacz:
 
 
 
Opr. BMG
 

 
view szablon artykułu