Aktualności

Wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do autostrady – rozbudowa drogi wojewódzkiej 224

Od lewej: Grzegorz Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Anna Bystry, z-ca dyrektora regionu Trakcja PRKiI oraz Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. Sławomir Lewandowski
Od lewej: Grzegorz Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Anna Bystry, z-ca dyrektora regionu Trakcja PRKiI oraz Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. Sławomir Lewandowski

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie ucieszy zarówno kierowców, jak i pieszych. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróży – jezdnia będzie poszerzona, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. 20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa dotycząca tej inwestycji.

 

Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, uczestniczył w podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz konsorcjum firm: Trakcja PRKiL S.A. i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Prace objęte umową będą prowadzone na terenie gmin: Skarszewy i Tczew. Termin zakończenia robót to 27 sierpnia 2018 r. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 to kolejna inwestycja w tym rejonie usprawniająca komunikację w kierunku autostrady A1 oraz poprawiająca komfort oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

– Przygotowując się do realizacji inwestycji, jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej, oprócz potrzeb kierowców uwzględniamy również potrzeby mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które przebiega nasza droga – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Standardem stało się, że zmienia się jej sąsiedztwo, budowane są chodniki, zatoczki autobusowe oraz – co ważne –przejścia przez jezdnię z wysepką, co bardzo poprawia bezpieczeństwo pieszych.

Przebudowa obejmuje odcinek drogi o długości ok. 9,4 km wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222 w miejscowości Godziszewo. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowany zakres robót:

  • rozbudowa drogi wojewódzkiej do parametrów klasy G,
  • poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m z umocnionymi poboczami gruntowymi,
  • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
  • przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, w tym z drogą wojewódzką nr 222,
  • budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,
  • wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek przejść dla pieszych,
  • przebudowa lub budowa zatok autobusowych,
  • przebudowa lub budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości,
  • przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz w miejscach wymaganych przepisami (w rejonie dojścia do zatok autobusowych itd.).

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi 24,9 mln zł. 85 proc. tej kwoty zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka