Aktualności

Wygodne podróże z Grudziądza do Malborka

$image_alt
Od lewej: Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Andrzej Krawczyński, dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Fot. Sławomir Lewandowski

Dobre połączenia kolejowe dla mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego to efekt rewitalizacji linii pomiędzy Gardeją a Malborkiem. Marszałek województwa pomorskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO wyremontują tory, perony i przejazdy kolejowo-drogowe. To kolejne wspólne przedsięwzięcie realizowane z województwem pomorskim poprawiające dostęp do kolei. Projekt o wartości prawie 270 mln zł zostanie zrealizowany do 2020 r.

Inwestycja to wspólne przedsięwzięcie prowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa (Gardeja) – Malbork" otrzyma unijne wsparcie w wysokości ponad 180 mln zł.  

To pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie regionalne łączące te dwa województwa – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Chcemy stworzyć nową jakość usług – bezpośrednich połączeń międzyregionalnych. Powiśle otrzyma możliwość sprawnego dojazdu do Trójmiasta, jak i Torunia. Nowy tabor – 4 pojazdy spalinowe kupione ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zmodernizowana infrastruktura kolejowa wraz węzłami integracyjnymi (Kwidzyn) kompleksowo rozwiążą problemy komunikacyjne Powiśla. Liczę na sprawną realizację przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tego projektu i szybkie oddanie do użytku zmodernizowanego odcinka linii nr 207.

Nowy pojazd spalinowy kupiony ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który jeździ na linii pomiędzy Gardeją a Malborkiem
Po linii jeżdżą już 4 nowe pojazdy spalinowe kupione ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Fot. Sławomir Lewandowski

Pomorze to jeden z regionów, który w największym stopniu korzysta ze wsparcia unijnego budżetu, a inwestycja pomiędzy Malborkiem a Gardeją jest kolejną, którą przeprowadzimy wspólnie – powiedział Andrzej Krawczyński, dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Planujemy kolejne inwestycje, których wartość przekracza miliard złotych.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną tory na odcinku pomiędzy stacjami Gardeja i Malbork oraz ponad 120 obiektów inżynieryjnych – mostów, przepustów i wiaduktów. Przebudowane zostaną także perony na trasie. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych będą w pełni wyposażone w nowe wiaty, oświetlenie, ławki, nawierzchnię antypoślizgową i tablice informacyjne. Rewitalizacja szlaku obejmie 36 przejazdów kolejowo-drogowych, które zyskają dodatkową sygnalizację i urządzenia rogatkowe.

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego, korzystających na co dzień z tej trasy – mówi Piotr Widz, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Mam nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z tego środka komunikacji i poprawi atrakcyjność pasażerskiego transportu kolejowego, m.in. dzięki skróceniu czasu przejazdów do pracy czy szkół oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Przebudowa 56-kilometrowego odcinka linii kolejowej obejmie także montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz budowę nowej nastawni w Kwidzynie. Powstanie Lokalne Centrum Sterowania gwarantujące bezpieczną i płynną jazdę pociągów na całej długości odcinka Gardeja – Malbork. Dzięki rewitalizacji czas przejazdu skróci się. Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa (Gardeja) – Malbork" zostanie zakończony do 2020 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowują dwa kolejne studia wykonalności dla odcinków pomiędzy Toruniem a Chełmżą oraz Grudziądzem a Gardeją. Zrewitalizowanie całej linii Toruń – Malbork umożliwi otwarcie drugiego korytarza łączącego centrum województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim – mówi Andrzej Krawczyński, dyrektor z PLK. – To także stworzy korzystne warunki dla przewoźników, którzy dysponując nowoczesną infrastrukturą będą mogli rozszerzyć swoją ofertę. Odcinek między Chełmżą a Grudziądzem został zrewitalizowany pod koniec 2014 r.   

Łączna liczba projektów przewidzianych do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2020 to 51 projektów na terenie 16 województw o łącznej wartości prawie 4,8 miliarda złotych.

Oprac. AK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka