Aktualności

Wybieraj mądrze. Podsumowanie cyklu spotkań z młodzieżą

Wybieraj mądrze, spotkania z młodzieżą
Fot. mat. prasowe WUP w Gdańsku

Proces rozwoju kariery zawodowej rozpoczyna się już na etapie wczesnoszkolnym. Uczniowie, poprzez naukę i obserwację świata, zbierają informacje na temat różnorodnych zawodów i dokonują pierwszych wyborów dotyczących dalszego życia. Często zdarza się, że przyswajane przez młodzież informacje bywają niepełne i oparte bardziej na wyobrażeniach niż faktach.

 

Ważne, aby młode osoby miały łatwy dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, które dostarcza aktualnych informacji o zawodach, drogach kształcenia, a także pokazuje możliwości wykorzystywania własnych predyspozycji i talentów. Szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości wejście młodego człowieka na rynek pracy, który cechuje się dużą dynamiką zmian, jest etapem trudnym. Bardzo istotne jest wspieranie go w rozwoju kariery zawodowej i procesie poszukiwania zatrudnienia. Znajomość rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców sprzyjają podjęciu odpowiedniej decyzji o kierunku kształcenia zawodowego.

 

Przybliżyć młodym rynek pracy

Przybliżenie aktualnych trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a także pokazanie sposobów poszukiwania pracy oraz odkrywania własnych talentów, to główne cele cyklu warsztatów dla młodzieży „Wybieraj mądrze", organizowanych w imieniu samorządu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.  W zajęciach udział wzięło 750 uczniów z 9 pomorskich szkół. Byli to zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów lęborskiego, sztumskiego, wejherowskiego, kartuskiego oraz z Gdyni. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z Barometrem Zawodów pokazującym, które zawody, w ujęciu lokalnych rynków pracy, są przez pracodawców poszukiwane, a które mogą nie zapewnić zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, doradców z Centrum Rozwoju Talentów oraz specjalistów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

– Udział młodzieży w takich  warsztatach przygotowuje uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, kształtuje postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, rozbudza aspiracje zawodowe  i motywuje do działania, zaangażowanie, oraz dostarcza informacji o zawodach i wymaganiach rynku pracy – podsumowuje Ewa Cywińska , doradca zawodowy z Gimnazjum nr 1 w Sztumie. – Uważam, że każda inicjatywa rozwijająca w młodych ludziach myślenie perspektywiczne oraz zachęcająca do samopoznania i świadomego kierowania rozwojem, jest bardzo cenna – dodaje  Aleksandra Witort, psycholog szkolny z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. – Doradztwo edukacyjno-zawodowe pozwala przymierzyć się do różnych ról zawodowych, marzyć i odnajdować drogę do realizacji tych pomysłów. Jednocześnie narzędzia typu Barometr Zawodów urealniają oczekiwania młodzieży.

 

Cenna współpraca i wymiana doświadczeń  

Warsztaty przyczyniły się do rozwoju  kontaktów w  sieci poradnictwa zawodowego budowanej w województwie pomorskim poprzez nawiązanie współpracy ze szkolnymi oraz powiatowymi doradcami zawodowymi. W ramach wymiany doświadczeń chętni doradcy ze szkół i powiatowych urzędów pracy mogli obserwować prowadzone warsztaty i czerpać inspirację do swoich działań. Doradcy ze szkół otrzymali również publikacje o rynku pracy, poradnictwa i przedsiębiorczości, a uczniowie – wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych w swoim powiecie i w województwie.

Z końcem roku szkolnego zakończyła się pierwsza edycja warsztatów. Jesienią planowana jest kolejna odsłona cyklu, gdzie doradcy zawodowi odwiedzą kolejne dziesięć szkół w Pomorskiem.

 

W celu ułatwienia Pomorzanom poznania własnych uzdolnień i preferencji zawodowych, a także w odpowiedzi na potrzeby pomorskiego rynku pracy, samorząd województwa pomorskiego podjął działania wynikające z zobowiązań podjętych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zmierzające do wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. Są to inicjatywy mające na celu rozwinięcie i zwiększenie dostępu do skutecznego poradnictwa zawodowego dla wszystkich mieszkańców regionu. Działania polegają m.in. na skoordynowaniu sieci współpracy podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług poradnictwa zawodowego, tj. powiatowych urzędów pracy, akademickich biur karier, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufców pracy, jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój systemu poradnictwa zawodowego ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności mieszkańców regionu tak, by mieli większe szanse na podejmowanie pracy odpowiadającej ich aspiracjom i akceptowali potrzebę zdobywania nowych umiejętności przez całe życie.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska - Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

  •  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta

  • firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

  • testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524 

  • nr Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, info o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej