Aktualności

Wszystko o wszystkich rodzajach energii

$image_alt
Fot. Michał Szczupaczyński

Skąd pochodzi i jak jest wytwarzana energia, która ułatwia nam codzienne czynności? Jak zmniejszyć rachunki za energię i jak z niej korzystać, by nie niszczyć własnego środowiska życia? Okazją do poszerzenia wiedzy były Pomorskie Dni Energii, które otworzył marszałek województwa Mieczysław Struk. Impreza odbyła się 24 i 25 października 2013 r. podczas Targów „Technicon Innowacje" w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.

Podczas Pomorskich Dni Energii 2013 odbyły się targi, prezentacje i debaty, skupiające naukowców, przedsiębiorców, animatorów działań edukacyjnych, przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji z branży energetycznej, a także organów publicznych.
 
Organizator PDE – Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" – kierowało tę imprezę do wszystkich, którzy będąc konsumentami energii w gospodarstwach domowych, chcą wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana przez nich energia oraz – co najważniejsze – w jaki sposób korzystać z niej w sposób oszczędny i zrównoważony. Ważnym elementem Dni Energii były „kawiarenki energetyczne", w których można było porozmawiać z ekspertami z różnych dziedzin energetyki. W ofercie dla profesjonalistów znalazła się prezentacja europejskiej inicjatywy ochrony klimatu Porozumienie Burmistrzów oraz konferencja naukowa „Przyszłość energetyki odnawialnej" zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.
 
W kręgu zainteresowania wystawców znalazły się: gaz z łupków, energia jądrowa, energia odnawialna (wiatrowa, słoneczna, wodna, wody geotermalne, pompy ciepła, biopaliwa, biogaz), budownictwo energetyczne, surowce energetyczne i oświetlenie, czysta energia w transporcie, audyt energetyczny, fundusze na działania w zakresie energii, europejskie inicjatywy na rzecz efektywności energetycznej, projekty energetyczne realizowane z funduszy UE, innowacje energetyczne, doradztwo w zakresie dostaw i użytkowania energii, obrót energią, urządzenia efektywne energetycznie dla domu i ogrodu, zrównoważona energia w przestrzeni publicznej, ochrona środowiska w energetyce.
 
Patronat honorowy nad Pomorskimi Dniami Energii 2013 objęli: Minister Gospodarki, Minister Środowiska i Prezydent Miasta Gdańska. Pomorskie Dni Energii zostały zrealizowane w ramach projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem", dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, oraz współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka