Aktualności

Współpraca szansą na sukces. Poszukiwanie pracowników, szkolenia i integracja cudzoziemców

Młodzi ludzie pracują razem
Fot. ©Depositphotos/gpointstudio

Zaczynające się 30 listopada 2017 r. Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy zainteresuje samorządowców, biznesmenów, pracodawców i naukowców. W tym roku hasłem przewodnim będą „Kadry dla pomorskiej gospodarki".

 

Do 28 listopada 2017 r. można zgłaszać chęć udziału w bezpłatnej konferencji.

 

Darmowe szkolenia, debaty i stoiska informacyjne

Forum koncentrować będzie się na tematyce rozwoju kompetencji, poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz mobilności na rynku pracy i integracji cudzoziemców. Prezentacje i debaty poruszą zagadnienia dotyczące poszukiwania i kształcenia pracowników, roli obcokrajowców na rynku pracy i wyzwań, jakim jest ich integracja.

Główna idea forum akcentuje potrzebę współpracy przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, związków zawodowych, agencji zatrudnienia, instytucji edukacyjnych, publicznych służb zatrudnienia i organizacji pozarządowych na rzecz zapewnienia kadr niezbędnych dla rozwoju regionu. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do włączenia się w podjęcie działań zmierzających do większego rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego

Debatom towarzyszyć będą szkolenia dla pracodawców na temat pozyskiwania pracowników i komunikacji z pokoleniem Y i Z oraz warunków zatrudniania cudzoziemców (uwzględniające zmiany, jakie w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wejdą w życie od 2018 roku).

Dla zainteresowanych dostępne będą stoiska informacyjne. Swoje usługi przedstawią zaproszone instytucje, m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdański Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

 

Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

  • 30 listopada 2017 r., czwartek, godz. 10.00-14.15
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • pl. Solidarności 1
  • Gdańsk
  • wstęp – bezpłatny (wymagana rejestracja)

Zobacz: program Forum

Zobacz: więcej informacji i zgłoszenia na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

view szablon artykułu