Aktualności

Współpraca świata nauki w regionie Morza Bałtyckiego

$image_alt
Fot. Archiwum UMWP

Jedną z platform współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego jest udział w pracach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Jego XIII posiedzenie odbyło się w dniach 19-21 kwietnia 2015 w Hamburgu. W spotkaniu udział wzięli radni województwa pomorskiego.

Zadaniem Forum jest znalezienie wspólnych priorytetów dla obszaru południowego Bałtyku w celu wzmocnienia tego regionu i wykorzystanie jego potencjału. Partnerzy starają się prowadzić spójną politykę regionalną z poszanowaniem różnic i uwzględnieniem regionalnej tożsamości. W trakcie każdego Forum powstaje rezolucja, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele oraz wytyczne dla organów wykonawczych, parlamentów i sejmików oraz instytucji państwowych i organów Unii Europejskiej. W posiedzeniu udział wzięli radni parlamentów, eksperci oraz pracownicy administracji. Sejmik Województwa Pomorskiego reprezentowali wiceprzewodniczący sejmiku Grzegorz Grzelak i Waldemar Bonkowski, przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Bartosz Piotrusiewicz oraz radni Jacek Bendykowski, Maria Pawłowska i Dobrawa Morzyńska.

Tematem XIII Forum była współpraca świata nauki i szkolnictwa wyższego w regionie Morza Bałtyckiego. – Chcemy w taki sposób rozwijać Region Morza Bałtyckiego, aby nadać mu globalne znaczenie uwzględniając unijną politykę ale i wychodzić poza jej ramy – mówiła podczas otwarcia obrad przewodnicząca Parlamentu Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, Carola Veit.

Obrady Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku / Fot. Archiwum UMWP

Bardzo przydałaby nam się promocja bałtyckiej oferty B+R+I (badania, rozwój i innowacyjność) oraz ograniczenie barier dla mobilności studentów i profesury w Regionie Morza Bałtyckiego, a także budowania systemu zachęt do mobilności, w tym stypendiów – podkreślił w swoim przemówieniu wiceprzewodniczący Grzegorz Grzelak. – Może warte zastanowienia się byłoby utworzenie panbałtyckich zespołów badawczych – wirtualnych, a nie instytucjonalnych, by jeszcze lepiej wykorzystać istniejący potencjał. Dla województwa pomorskiego konkurencyjne szkolnictwo, w tym szkolnictwo wyższe, jest ważnym celem operacyjnym Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, czy Regionalnych Programów Strategicznych.  

Podczas posiedzenia eksperci z regionów partnerskich prezentowali referaty związane ze współpracą szkół wyższych, regionalnymi instrumentami wsparcia, szansami publicznego szkolnictwa wyższego czy naukowo polityczną strukturą sieciową w Regionie Morza Bałtyckiego. Pomorze reprezentował prof. dr hab. Kazimierz Musiał, wicedyrektor Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG, z wystąpieniem nt. umiędzynarodowienia jako strategii działań szkół wyższych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Jednym ze strategicznych przedsięwzięć naszego województwa jest projekt Study in Pomorskie, mający na celu przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych), kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców – mówił wiceprzewodniczący Grzegorz Grzelak.

Złożenie wieńca pod Międzynarodowym Pomnikiem Pamięci w Neuengamme / Fot. Archiwum UMWPPrzedstawiciele parlamentów ośmiu regionów partnerskich złożyli wspólnie wieniec pod Międzynarodowym Pomnikiem Pamięci przy obozie koncentracyjnym dla uchodźców w Neuengamme k. Hamburga. Ostatniego dnia wydarzenia, 21 kwietnia 2015 r., przewodniczący parlamentów podpisali rezolucję XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Zawarte w niej postulaty i opinie mogą stanowić wsparcie dla prac polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).

Województwo pomorskie uczestniczy w pracach Forum od roku 2003, czyli od momentu jego ustanowienia. Pozostali uczestnicy to: Szlezwik-Holsztyn, Meklemburgia-Pomorze Przednie, województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie, Skania, Hamburg i obwód kaliningradzki. Dotychczas omówione zagadnienia dotyczyły: polityki regionalnej UE po roku 2006, polityki spójności, współpracy w dziedzinie turystyki, polityki morskiej, młodzieżowej, odnawialnych źródeł energii, badań i rozwoju, strategii UE dla RMB, dziedzictwa kulturowego. Gospodarzem kolejnego Forum będzie parlament Szlezwika-Holsztynu.

 

Dorota Barczak - Perfikowska

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka